Ideaalseid meeskonnamängijaid ei ole. Seepärast pead juhina leppima sellistega.


Ühes varasemas artiklis “Kiire viis hindamaks, kes su töötajatest on meeskonnamängija ja kes mitte” kirjutasin Patrick Lencioni raamatust “The Ideal Team Player” pärinevast mudelist meeskonnamängijate hindamiseks. Selle mudeli kohaselt on “ideaalsel meeskonnamängijal” olemas 3 omadust – ta on ISETU (humble) ja keskendub rohkem ühistele eesmärkidele, tal on enda ja meeskonna arengu vastu ISU (hungry) ning ta on INIMESTE keskne ehk oskab inimesi “lugeda” ja nendega hästi suhelda (people smart).

Arusaadavalt on nimetatud 3 omadusega ideaalseid meeskonnamängijad väga raske leida. Võib – olla pole liialdus isegi öelda, et neid ei eksisteeri! Seetõttu soovitab Lencioni vaadelda oma meeskonda ka sellise nurga alt, kus mõnedel inimestel on mõned nendest omadustest olemas, aga mitte kõik.

AINULT ISETUS (PUUDU ISU JA INIMESTE KESKSUS): ETTUR

Ettur on töötaja, kellel on olemas üks omadus kolmest – ta on ainult isetu (sageli avaldub ka soovis kõikidega läbi saada ja kõikidele meeldida). Sellisel töötajal on raske end meeskonnas realiseerida, sest ühelt poolt pole tal isu pingutada ja teiselt poolt ei taju ta ka teisi inimesi ning ei oska nendega suhteid luua.

Seetõttu satuvad nad olema “head inimesed” meeskonnas, kes mitte millegagi eriti silma ei paista – nad ei näita märkimisväärseid töötulemusi (kuna neil pole selleks huvi), ega ole ka seltskonnahinged (kuna neil pole sotsiaalseid oskusi). Kuigi nad on natukene nagu kasutud eduka ja edasipürgiva meeskonna jaoks, võivad etturid päris pikalt meeskonnas püsida, sest nad ei jää kunagi kellelegi jalgu.

AINULT ISU (PUUDU ISETUS JA INIMESTE KESKSUS): BULDOOSER

Kui su töötaja on ainult Isukas (isiklikult ambitsioonikas), on tegemist tõelise buldooseriga. Ta on isekas, mistõttu ei huvitu ta väga meeskonna käekäigust, vaid isiklikest saavutustest. Ja kuna ta pole ka inimeste keskne, teevad nad sageli oma kolleegidele meeskonnas põhjendamatult haiget.

Buldooserite “eelis” on aga see, et neid on kerge tuvastada, sest nad paistavad silma – nad on sõnakad, isekad ja edasipürgivad. Organisatsioonides, kus hinnatakse ainult tulemusi, võivad Buldoseerid ka pikaks püsima jääda vaatamata sellele, et nad ei ole meeskonnamängijad ja teised kannatavad nende sotsiaalste oskuste puudumise tõttu.

AINULT INIMESTE KESKNE (PUUDU ISETUS JA ISU): MEELITAJA

Me kõik teame meelitajaid. Nad ei ole väga meeskonna kesksed (ja seetõttu ka mitte väga kasulikud), neid ei huvita eriti ka isiklikud eesmärgid ja areng, aga nad on superhead suhtlejad. Nad teevad nalja, neid meeldib teistele kuulata ja nad kohe teavad, kuidas teistele naha vahele pugeda, et nendega häid suhteid arendada ning neid seeläbi oma mõjuväljas hoida.

Siiski väsivad sageli töökaaslased Meelitajatest üsna kiiresti ära, sest kaua sa neid nalju ikka talud, kui inimesest tööl väga tolku pole.

ISETU + ISUKAS (PUUDU INIMESTE KESKSUS): ETTEARVAMATU KAOSETEKITAJA

Kas sulle tuleb pähe mõni töökaaslane, kes on üsnagi meeskonnale orienteeritud ja väga huvitatud enda ning meeskonna arengust (loe: tööle pühendunud), aga ta lihtsalt ei saa aru, et tema suhtlemisstiil ja käitumisviis tekitab teistes inimestes ebamugavust?

Mõnikord ütleb ta asju liiga otsekoheselt, mis teistele haiget teeb. Mõnikord ütleb ta asju olukordades, kus ei oleks seda ehk sobilik teha. Ja mõnikord jätab ta olulised asjad hoopis ütlemata, tekitades teistes tunde, et nad ei ole olulised või nendega manipuleeritakse. Just sellist tüüpi segadusi inimestes Kaosetekitajad tekitavad.

Mõnikord peetakse Kaosetekitajaid halbadeks inimesteks, mis on aga ekslik. Üldjuhul ei ole nad pahatahtlikud (kuigi kolleegidel võib selline mulje vahel jääda), vaid neil puuduvad lihtsalt sotsiaalsed oskused. Tegelikult võivad nad olla väga huvitatud teiste töötajate käekäigust, meeskonna edust ning ka isiklikust arengust, aga kuna nende sotsiaalsed oskused jätavad soovida, ei pruugi nad lihtsalt mõista, kuidas mingis inimestega seotud olukorras käituda viisil, et see kõikidele mugav oleks.

Üks levinud probleeme on nendega näiteks huumor – nad ei taju sageli, kui keegi teeb nalja, sekkudes konstruktiivselt olukordades, kus teised saavad aru, et tegemist oli naljaga. See väsitab kaastöötajad ajas ära ning nad hakkavad Kaosetekitajaga suhtlemist lihtsalt vältima. See tekitab aga Kaosetekitajas omakorda kaose, mistõttu hakkab ta ennast veel rohkem “näitama” tekitades seda enam kaoseid.

ISETU + INIMESTE KESKNE (PUUDU ISU): VÄIKE LOGARD

Mõned meist on aga pisikesed Logardid. Need on meie kolleegid, kes on üsnagi meeskonnale häälestatud ja nad on superhead suhtlejad, aga nendel pole eriti isu oma töö ning arengu suhtes. Nad teevad kõik hädavajaliku ära, aga püüavad seejärel vaikselt loorberitele puhkama jääda.

Juhid on Logarditega sageli väga hädas, sest nad on justkui meeskonnamängijad ja pealegi üldjuhul töötajate poolt armastatud, aga nad on lihtsalt logardid. Kuna nad oskavad hästi rääkida, on nendel muidugi alati taskutäis vabandusi varuks, miks ei saanud mingeid asju õigeks ajaks tehtud, mistõttu ei ole sageli juhil ka Logardist vabanemiseks häid argumente.

ISU + INIMESTE KESKNE (PUUDU ISETUS): OSKUSLIK POLIITIK

Oskuslik Poliitik on üks ohtlikemaid figuure meeskondades – see on inimene, kellel on tohutu sisemine pürgimus edasi areneda, karjääri teha ning midagi võimast saavutada, aga see on eelkõige seotud tema isikuga, mitte meeskonnaga. Teisalt on ta ka superhea suhtleja, mistõttu oskab ta alati õigete inimestega õigel viisil suhelda tagades endale hea positsiooni edasipürgimiseks.

Poliitikuid ei huvita teised inimesed, isegi kui nad vahepeal püüavad teistsugust muljet jätta. Nii nagu paljusid päris poliitikuid huvitab riigi arengust rohkem nende isiklik karjäär poliitikuna, huvitab meeskondlikke Poliitikuid ka nende karjäär, mitte meeskonna saavutused ja tulemused.

Oskuslikud Poliitikud on juhtidele väga rasked “pähklid”, sest nad võivad lühiajaliselt meeskonnale väga kasulikud olla. Kuna nad on isiklikule arengule orienteeritud, võivad nad omas valdkonnas väga tugevad professionaalid olla, mistõttu võivad juhid neid ka väga väärtuslikena tajuda. Küll aga on see vastuoluline, sest tegelikult ei huvita Poliitikut mitte juht ja tema meeskond, vaid Poliitik ise.

Seetõttu on ainuke soovitust juhile: kui leiad oma meeskonnas Oskusliku Poliitiku, vabane temast esimesel võimalusel. Poliitik mõjutab väga edukalt (üldjuhul negatiivselt) ka teisi inimesi enda ümber. Seetõttu võib Poliitiku tolereerimine meeskonnas pikas perspektiivis juhile ja meeskonnale väga kalliks maksma minna.

KÜSIMUSED MÕTISKLEMISEKS JUHILE

1) Mõtle oma töötajate peale ja proovi leida igaühes üles eespool kirjeldatud arhetüüp. Kas tuli silmade ette erinevate inimeste näod?

Alati ei pruugi need omadused nii lihtsasti välja paista, mistõttu ei tohiks kindlasti inimestele (eriti avalikult) vastavaid silte kaela riputada, aga minu praktika juhtimiskoolitajana ja meeskonnakoolitajana näitab, et isegi ühepäevasel koolitusel on mõnikord võimalik Meeskonnamängijad, Etturid, Buldooserid, Meelitajad, Kaosetekitajad, Logardid ja Poliitikud üles leida.

2) Missuguses tüübis tundsid ennast kõige enam ära? Missuguses oma otsese juhi?

3) Kas oled kokku puutunud Oskusliku poliitikuga meeskonnas? Või on koguni mõni täna sinu meeskonnas? Kas oled valmis temaga sellest rääkima?


Kaido Pajumaa, juhtide ja meeskondade koolitaja

www.motivaator.ee