4 põhjust, miks korraldada tööl heaolu väljakutseOktoobris toimus Smartfulis koostöös YuMuuviga põnev heaolu väljakutse, mis tõi meisse palju uut energiat ja ideid. Sellest inspireerituna arutleme selle kuu artiklis, milliseid positiivsed muutusi toovad heaolu väljakutsed töökeskkonda ja miks peaksid ettevõtted kaaluma väljakutsete korraldamist.

Kindlasti on töötajate heaolu palju laiem kui tiimi väljakutsete korraldamine, kuid samas on heaolu väljakutsed üks võimalus töötajate vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks läbi mängustamise. Ja taolisel mängustamisel on ka mitmeid muid positiivseid kõrvalmõjusid.


1. Meeskonna sidemete tugevdamine

Töökohas toimuvate väljakutsete üks märkimisväärsemaid tulemusi on tiimiliikmete vaheliste sidemete tugevnemine. Väljakutsed pakuvad töötajatele tavalisest erinevat võimalust üksteist toetada ning innustada. Lisaks toovad väljakutsed uue ühise teema, millest igapäevaste tööjuttude kõrvalt rääkida. Smartfulis saime näiteks rohkem teada üksteise hobide ning harjumuste kohta. Samuti jagasime omavahel nippe, kuidas tervislikku eluviisi viljeleda.


2. Tervise ja heaolu paranemine

Regulaarne füüsiline aktiivsus ning vaimse tervise hoidmine mängib olulist rolli töötajate üldises tervises. Ei ole saladus, et liikumine mõjub hästi meie immuunsussüsteemile, unele ja energiatasemele. Samuti aitab aktiivsus ning vaimse tervisega tegelemine vähendada stressi ja ärevust. Väljakutsed on hea moodus innustada töötajaid oma tervisesse rohkem panustama ning sellele rohkem mõtlema. Tulemuseks on nii rõõmsamad ja aktiivsemad töötajad kui ka vähenenud haiguspäevad ja kontoris levivad viirused.


3. Töötajate lojaalsuse suurenemine

Lõbus väljakutse ei seisne ainult kehalise aktiivsuse julgustamises, see on ka investeering töötajate heaolusse. Kui ettevõtted võtavad initsiatiivi füüsilise tervise ja vaimse heaolu edendamisel, saadab see töötajatele meeldiva ning selge sõnumi, et nende tervis on oluline. See mitte ainult ei soodusta positiivset suhtumist ettevõttesse, vaid suurendab ka töötajate lojaalsust ja kuuluvustunnet.


4. Tööandja bränding

Lisaks juba olemasolevate töötajate lojaalsuse suurenemisele on heaolu väljakutsetel positiivne mõju ka tööandja brändingule. Kui lojaalsuse vaatenurgast on tegemist sisemise tööandja brändiga, siis ei tasu unustada ka sama mündi teist külge. Väljakutsete kajastamine näitab ka välistele tööotsijatele, et firma hindab oma töötajate vaimset ja füüsilist tervist. Samuti võib ettevõte jääda silma talentidele, kes juba sportlikku eluviisi harrastavad ning soovivad, et ka nende tööandja seda võimaldaks ja soosiks.


Kokkuvõtteks innustame kõiki tööandjaid tervisega seotud väljakutseid proovima. Tänapäeval on palju erinevaid võimalusi ning valikus põnevaid väljakutseid. See oli ka miski, mis meile YuMuuvi puhul väga meeldis – klassikalise sammuvõistluse kõrval oli platvormil veel erinevaid inspireerivaid võimalusi, alates päevase veetarbimise väljakutsest ja unetundide jälgimisest kuni treeningminutite väljakutseni välja.

YuMuuvi võimaluste kohta saab lähemalt lugeda siit.