Ümber õppida pole kunagi hilja: SmartCOD kutsub inimesi IT-alaseid kursuseid läbima ning sisenema uuele tööturule

IT valdkond ei näita maailmas vaibumise märke. Infotehnoloogia on tohutult mitmekesine valdkond, mis ei tähenda juba ammu ainult arvutite parandamist. Infotehnoloogia ümbritseb meid igas valdkonnas ning ka erinevatel töökohtadel on aina enam vaja IT teadmistega töötajaid. Kui vaadata mõne valdkonna tööprotsesse, siis võib olla enam kui kindel, et sinna on kuidagi põimitud sisse mõni infotehnoloogiline lahendus.

Raske on leida tasuvamat, paindlikumat ja kaasaegsemat ametit kui näiteks programmeerija. Vaadates tänast olukorda tööturul, siis on näha, et IT-sektoris on vabu töökohti rohkem kui vastava kvalifikatsiooniga inimesi, kes seda tööd teha oskaks.

Kuigi nii riik kui ettevõtjad teevad pidevalt suuri pingutusi, et noori rohkem IT-erialadele suunata, on tänane järelkasv siiski liiga väike. Nii nähakse täna ühe lahendusena täiskasvanute ümberõppe osakaalu suurendamist. Selleks aga, et täiskasvanud inimene julgeks ja tahaks oma ellu nii suure muudatuse ette võtta, peab ta tundma, et uutele oskustele leidub ka reaalset rakendust.


Võimalus tööalaseks kannapöördeks

SmartCOD on tulnud turule koolitustega, mis pakub inimestele suurepärast võimalust liikuda karjääriredelil edasi ning leida uusi põnevaid tööalaseid väljakutseid. Ettevõte on loonud spetsiaalselt IT valdkonnas teadmisteta või väheste teadmistega inimestele kursuseid, mida läbides saadakse vajalikud teadmised, et asuda tööle IT-spetsialistina ning alustada infotehnoloogiasektoris uut karjääri.

SmartCODi meeskonnal on sarnaste kursuste pakkumise kogemus olemas juba teistes balti riikides, Lätis on selliseid koolitusi korraldatud kuus aastat ning Leedus kaheksa. Nüüd on aeg kinnitada oma kand Eestis, mis on maailmas tuntud digiriik ning kus on vajadus IT teadlikkusega töötajate järgi väga kõrge.


Praktilist õppetööd viivad läbi oma ala spetsialistid

Kursuste väljatöötamisel on võetud arvesse spetsiaalselt algajate tehnikahuviliste vajadused.

Õppetöö on väga praktiline ning loenguid peavad tööturul igapäevaselt tegutsevad programmeerijad ja IT-spetsialistid, kes oskavad rääkida väga hästi sellest, millised ülesanded inimesi selles valdkonnas töötades tegelikult ees ootavad ning annavad kursustel osalejatele häid praktilisi näpunäiteid, kuidas oma tööd kõige paremini teha. Lisaks kohalikele IT-spetsialistidele annavad loenguid ka tunnustatud mentorid üle kogu Euroopa.


Kursused toimuvad õhtuti

Ettevõte julgustab igas vanuses täiskasvanuid andma endale võimalus õppida juurde midagi uut ja põnevat, mis avab uusi uksi ka tööturul. SmartCODi suur eelis teiste IT koolitajate ees on see, et kursused toimuvad eesti keeles ning leiavad aset õhtustel aegadel ehk ei sega senist päevatööd. 

Kursused toimuvad reaalajas klassiruumis, kuid võttes arvesse tänast olukorda, kus väga palju tehakse tööd kodudest, on võimalus kursustel osaleda ka veebi teel. Veebis olevad kursuseid on võimalus igal sobival hetkel ka järele vaadata. Seda näiteks siis, kui õppija on sunnitud mingil põhjusel õigel päeval õppetööst puuduma.


Tööturule sisenemiseks läbitakse karjääriprogramm

Lisaks sellele, et ettevõte annab vajalikke teadmisi IT valdkonnast ning õpetab programmeerima, on SmartCODi eesmärgiks ka aidata kaasa karjäärivahetusele. Nii on huvilistele loodud eraldi karjääriprogramm, mille eesmärgiks on aidata järk-järgult kaasa suurele IT-spetsialistide puuduse leevendamisele meie tööjõuturul.

Karjääriprogrammi kaudu aidatakse inimesel end ette valmistada tööintervjuuks. Programmi käigus õpetatakse koostama head ja sisukat CV-d, täna üha olulisemat LinkedIn profiili ning kursuse käigus loodud IT portfooliot.

SmartCOD kaasab aina rohkem erinevaid ettevõtteid oma partneriteks, kellele võiks selliste IT teadmistega inimene töökollektiivi kuuluda. Nii aidatakse luua kursusel osalejatele kontakte ja võimalusi töövestlusteks. Eestis on hetkel üle kahekümne partnerettevõtte, kellega sellist koostööd tehakse. Aga näiteks Lätis, kus pakutakse analoogseid koolitusi juba aastaid, on koostöö vastu huvi tundvate ettevõtete hulk enam kui sada.


Jälgitakse tööturu nõudmisi

Kursuseid kokku pannes on SmartCOD jälginud ka tänast vajadust tööturul. Nii on kursuste valikus näiteks andmeanalüüs, erinevad programmeerimise keeled, IT-projekti juhtimine ja teised IT-sektoris vajalikud koolitused, millega saab lähemalt tutvuda ettevõtte kodulehel

Lisaks ootavad kursuse läbijaid ka muud boonused. Ühe aasta jooksul on võimalik sama kursust tasuta korrata. Lisaks karjäärprogrammile korraldatakse IT- ja tööhõiveüritusi, et tutvuda erinevate võimalike tööandjatega, lisaks muidugi olulised tutvused ja mõttekaaslased õppekaaslaste näol ning sertifikaat, mis tõendab kursuste läbimist ning vajalikke teadmiste omandamist.

SmartCODis algavad uued kursused igal kuul. Seega tasub registreerimisvormis olevad kuupäevi pidevalt jälgida, et endale sobiv aeg välja valida.