Koolitusprogramm: KÜSIMUSMÕTLEMINE JA ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE (PRAKTILINE KOOLITUS - 8 tundi)

Koolitusprogramm: KÜSIMUSMÕTLEMINE JA ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE (PRAKTILINE KOOLITUS - 8 tundi) Koolituspäeva eesmärgiks on täiendada oma töövahendite komplekti küsimusmõtlemise töövahenditega ja analüüsida vestlusprotsessi juhtimise võimalusi.


ÕPIVÄLJUNDID

Õpitulemusena osaleja:

1) analüüsib vestluse fookuse otstarbekust ja küsimuste eesmärki;

2) eristab kaasavat ja teenivat juhtimist traditsioonilisest;

3) demonstreerib eesmärgipärast küsimuste kasutamist;

4) valib vestlusprotsessi juhtimiseks sobivad meetodid.

Inimeste väärtus tuleb ilmsiks, kui neid mõistetakse.


ARENGUVESTLUS KUI KONSTRUKTIIVNE JA LOOMINGULINE KOOSTÖÖVESTLUS

• Arenguvestluse eesmärgistamine ja fookuse seadistamine

• Kasulikud fookused arenguvestluse

• Inimlikud vajadused ja nendega arvestamine arenguvestluse läbiviimisel

• Kriteeriumid arenguvestluse õnnestumise hindamiseks

Küsimus ise on õpetlikum kui vastus. /Andrew Weremy/


KÜSIMUSMÕTLEMINE VESTLUSE LÄBIVIIJA TÖÖVAHENDINA

• Küsimuste võlujõud ja küsimuste valiku, koostamise ning esitamise põhimõtted

• Edenemismõtteviisi ärgitavad küsimused

• Võimestavad küsimused

• Lahenduskesksete küsimuste esitamine ja avatud küsimuste vägi

• Küsimuste pehmendamise võimalused

Mida rohkem on meil valikuid, seda suurem on me mõjukus.


VESTLUSPROTSESSI JUHTIMINE

Eesmärk: Suurendada enesekindlust ja eneseusaldust arenguvestluse läbiviimisel.

• Vestluse fookuse hoidmine

• Info moonutuste, kustutamiste ja üldistamiste täpsustamine

• Protsessi juhtimine osavõtliku kuulamise ja vestlust edasiviivate küsimuste esitamise kaudu

• Vahekokkuvõtete tegemine.

• Läbi ühise arutelu teadlikumaks saamine

Koolitusmeetodite lühikirjeldus

- Lähtuvalt konkreetsetest eesmärkidest kasutatakse koolitusel erinevaid tegevusi: praktilisi harjutusi, grupitöid, kovisiooni, superviseeritud harjutusi ja nende analüüse, ning arutelusid.

- Koolitus on üles ehitatud täiskasvanud õppija eripärast ja ajusõbraliku õppimise põhimõtetest lähtuvalt.

- Rühmatööd ja arutelud vahelduvad interaktiivsete lühiloengutega, mis võimaldavad teha kõrvalepõikeid teooriasse ning luua vajalikke seoseid.

- Harjutused ja simulatsioonid võimaldavad saada kohest tagasisidet oskuste rakendamisest, muudavad õppimisprotsessi mitmekülgsemaks ning aitavad kinnistada teooriat ja õpitavaid meetodeid.

- Harjutustele ja simulatsioonidele järgnev analüüs aitab kogetut mõtestada ning tuua välja seosed igapäevaste tööalaste situatsioonide vahel.

- Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab ülevaadet koolitusel käsitletud teemadest ja meetoditest koos viidetega edasiseks lugemiseks.


Koolituse läbiviija: Ave Eero


Koolituspäeva võimalik ajakava (täpne ajakava kokkuleppel):

10.00 koolituspäeva algus

11.30 – 11.45 kohviturgutus

11.45 – 13.15 koolitus

13.15 – 14.00 lõuna

14.00 - 15.30 koolitus

15.30 – 15.45 kohviturgutus

17.15 koolituspäeva lõpp

Koolituse toimumise koht ja aeg: kokkuleppel


Koolituse maksumus: 1-päevase (8 tundi) koolituse „Küsimusmõtlemine ja arenguvestluste läbiviimine“ läbiviimine tellitud grupile (grupis maksimaalselt 16 inimest) on investeeringu suuruseks 1000 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kokku 1200 eurot.


Koolitusprogrammi läbiviija CV

AVE EERO

Sünniaeg: 8. veebruar 1965.a.


Kontaktandmed:

1. mobiiltelefon: 56 464265

2. e – post: eeroave@gmail.com, nlpinstituut@nlpinstituut.ee


Lõpetatud kool, lõpetamise aasta, omandatud eriala, diplomi nr:

• Tallinna Pedagoogikaülikool, 1992.a. pedagoogika ja psühholoogia eriala, diplom nr 015404

• Räpina Aianduskool, 2013.a. maastikuehituse eriala, diplom nr 021787

Koolitaja staaž: 27 aastat, sellest põhitegevusena täiskasvanute koolitaja alates 1996.a.


Kvalifikatsioonid:

• Kutsekvalifikatsioon: täiskasvanute koolitaja, tase 7, kutsetunnistus 139574 (2018 – 2023)

• NLP Trainer sertifikaat (2002.a.)

• Suhtlemistreener V, kutsetunnistus 007358 (välja antud 2005)

• Suhtlemistreeneri sertifikaat (1998.a.)

• NLP Master Practitioner sertifikaat (1997.a.)

• NLP Practitioner sertifikaat (1996.a.)

• Instructor of Effectiveness Training sertifikaat (1993.a.)

Täienduskoolitus, õppimine tasemeõppes:

• Metafoorkaartide meistriklass, Kristina Tamm (2021)

• CARe metoodika koolitus „Personaalne taastumine“, Triin Vana, Dagmar Narusson (2021)

• Ajusõbralik koolitamine, Kristel Jalak, Kadri Kõiv (2019)

• Mindfulness Based Stress Reduction – intensive, Leena Pennanen (2019)

• Suveseminar eesti rahva- ja muinasjuttudest "Marjakobarast Unenäorongini“, Piret Päär 2018

• ACT Inner Circle - a six month supportive mentoring experience, Russ Harris jt (2016 - 2017)

• Laste ärksameelsuse arendamine, Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool, Nimrod Sheinman, Iisrael (2017)

• ACT Advanced Course, Russ Harris (2016)

• Teadvelolekupõhine Omaksvõtmise ja Pühendumise Teraapia, ACT for Beginners, Russ Harris (2016)

• 8-nädalane teadveloleku kogemuslik kursus: Vaikuseminutite süvakursuse juhendajate koolitus (2016)

• Meistriklass: Mindfulness`i kasutamine ettevõtete igapäevatöös ja juhtimises, Kalapa Leadership Academy, Chris Tamdjidi (2016)

• Vaikuseminutite (tähelepanu ja meelerahu) koolitaja koolitus, Avatud Meele Instituut, 200 tundi (2015)

• Enesemuutmise kunst I-V, Ingvar Villido (2013-2014)

• Graafiline visualiseerimine (2013)

• Moscow Center of NLP in Education, Meta Leadership (2006)

• NLP University (USA), NLP treeneriks kvalifitseerumine (2002)

• Robert Dilts Institute, süsteemne mõtlemine organisatsioonis (1999 .a.)

• Suhtlemistreenerite väljaõppekursus (1997 – 1998)

• Psühhodraama väljaõppekursus (1994 – 1997)

• Efektiivsustreeningute väljaõppekursus (1993 .a.)

• NLP praktik ja meisterpraktik väljaõppekursus (1994 - 1997)

• Kunstiteraapia, loovustreeningute läbiviija väljaõppekursus (1995 – 1996)

• Pereteraapia, väljaõppekursus (1993 – 1997)

• Täiendõppekursused – psühhodiagnostika, juhtimise, meeskonnatöö, enesekehtestamise, kriisipsühholoogia ja grupiteraapia alal (1993 – 1996), Kultuuriantropoloogia, IPC, Taani (1991)


Töökäik:

OÜ Crassula Grupp juhatuse liige, koolitaja, arengumeetodite looja (alates 2017)

MTÜ Eesti NLP Instituut, juhatuse esimees, koolitaja, NLP treener (alates 2002)

MTÜ Vaikuseminutid keskendumisvõime ja heaoluprogrammide koolitaja (alates 2015)

Arengufirma Invicta kaastreener (2003-2008), KEA filiaali juhataja (1999 – 2000)

Koolitus- ja Konsultatsioonifirma AKKA OÜ juhatuse liige, koolitaja (1996 - 2006)

Pärnu Perenõuandla psühholoog, koolitaja (1993 – 1996)