Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6, 10119
617 7500
koolitus@eki.ee

https://portaal.eki.ee/
Facebook

Eesti Keele Instituut on riiklik teadus- ja arendusasutus. Meie põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Uurime tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli. 

Täidame mitmeid riiklikke ülesandeid: rahvuskultuurile oluliste eesti keele sõnaraamatute koostamine, avalik tasuta keele­nõuanne (sh nime- ja termininõuanne), üleriigilise terminoloogiatöö koordineerimine, teenused erivajadustega inimestele (kõne­tehnoloogia, viipekeele sõnastik), e-teenused keeleõppijatele (eri keeletasemetele mõeldud õppe­sõnaraamatud), keele­arhiivide kogumine ja arendamine, keeletehnoloogia arendamine.


KOOLITUSED


Meie koolituskeskus pakub erinevatel teemadel keelevaldkonna koolitusi. Aitame meelde tuletada või parandada teadmisi õigekirjas ja lausestuses, anname näpunäiteid, kuidas hoiduda kantseliidist, tutvustame selge keele põhimõtteid, aga samuti õpetame kasutusele võtma erinevaid keeleressursse ja -rakendusi. 


Koolituste peamiseks sihtgrupiks on nii riigi- ja omavalitsusasutused, haridusasutused, õiguskaitseorganid, tõlketeenuseid osutavad ettevõtted kui ka meediaettevõtted, eraettevõtete turundusosakonnad ja IT-ettevõtted. Koolitustele, seminaridele ja töötubadesse on oodatud ka kõigi teiste valdkondade esindajad, kellele korrektne ja selge eesti keel on igapäevases töös vajalik.Lisaks standardkoolitustele pakume kohandatud kujul tellimuskoolitusi, mille täpsemad teemad ja mahu saab saab tellija soovide põhjal kokku leppida.

Koolitusi ei leitud

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte