EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316
+372 684 1250, +372 684 1251
ewt@emiewt.ee

http://www.emiewt.ee/est
Facebook

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on uue Eesti staažikaim koolitusfirma ja õppereiside korraldaja.


Meie tegevus on kontsentreeritud järgmistele valdkondadele:

1. VÄLISKAUBANDUS, INCOTERMS, LOGISTIKA

EMI EWT väliskaubanduskoolitus käsitab valdkonna seda osa, mida mujal Eestis praktiliselt ei õpetata. Need on ekspordi tarne- ja tehinguküsimused. Välisturul osalemiseks teevad ettevõtjad ära suure töö. Tehakse turuuuringuid, otsitakse partnere, tegeletakse tootearendusega jpm. Kahjuks jäetakse tihti see hiigeltöö korraliku siduva ja riskemaandava lepinguga vormistamata.


Koolituses pööratakse suurt tähelepanu tarneprotsessile ja seal valitsevate seoste avamisele. Õpitakse kuidas Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC tööriistu kasutades maandada riske ja tõsta väliskaubanduse tehingukindlust. Hea eksporditehing peab olema lihtne, arusaadav, selge ja pooltele siduv ning pigem lühike kui pikk. Seda eesmärki on kerge saavutada kasutades ICC tüüpplepinguid ja tundes väliskaubanduse alusnormi Incotermsi.EMI EWT on Incotermsi maaletooja ja ICC Eesti asutajaliige, kellega tihedas koostöös koolitust pakutakse. “Make Trade Simple!” ehk väliskaubandus lihtsaks on pakutava deviis.Kasvava ebakindluse, määramatuse ja petturluse tingimustes on professionaalsed tehinguoskused obligatoorsedKogu tegevusaja jooksul on EMI EWT koolituskavas olnud pädevuskursus, eksportöörile- importöörile, logistikule-ekspedeerijale. Rohkem kui 10 aasta jooksul on korraldatud FIATA peakorteris Zürichis akrediteeritud FIATA diplomi kursust, mille läbinud logistikud-ekspedeerijad said rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi omanikeks.Nüüd on kord eksportööride-imoprtööride käes. Registreeruda saab kursusele ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis. Tervikuks on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Esmakordselt on Eesti eksportööridel-importööridel võimalik kinnitada oma ametialast professionaalsust rahvusvahelise diplomiga.
 

2. JUHI FINANTSKOOLITUSED

Suunda on viljeletud EMI EWT-s alates 1993. a. Unikaalne firmajuhi finantskursuste metoodika töötati välja Margus Tinitsa juhtimisel. Juhi finantskursused on ainulaadsed suurepärase lektori, metoodika, finantsseoste visualiseerimise, võõrsõnadevaba sõnavara, loogilise esituse ja selguse poolest. Tippjuhtide kõrval sobib ka suuremate allüksuste juhtidele.Selles valdkonna koolitused on pigem treeningud. Teretulnud on targad osalejad, kellel ei puudu enesekriitika, kes ei karda videokaamerat ja kes on häälestatud enesearengule. Treeningud viib läbi juhtimispsühholoog Toomas Osvet.4. SISEKOOLITUS JA NÕUSTAMINE

Sisekoolituste puhul järgib EMI EWT rangelt rätsepatöö printsiipi. Enne sisekoolituse pakkumuse esitamist tutvutakse tellija soovide ja olukorraga ning koostatakse asjakohane koolituskava. Nii on tehtud juhtimisoskuste arenguprogramme firma võtmeisikutele, autofirma spetsiifikat arvestavat finantskoolitust, isikuarenduse programme kogu firma töötajaskonnale (90 töötajat), spetsiifilisi tarne- ja tehinguoskuste koolitusi suurtele kollektiividele, spetsiaalseid tollikursusi jpm

Alati ollakse valmis nõustama. Väliskaubanduse osas rõhutame, et mõistlik on nõu küsida enne tehingu sõlmimist. EMI EWT riistakastis on 14 erinevat ICC tüüplepingut, mille kasutamist ka muuhulgas nõustame.


EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS tegevust alustati 1987 a Eesti Majandusjuhtide Instituudi (EMI) juhtimiskateedri koosseisus suure välismajanduskursuse korraldamisega. See oli ühtlasi pideva väliskaubanduskoolituse alguseks Eestis. Ülipopulaarseks kujunenud välismajanduskursustest kasvas välja 1987 a loodud väikefirma EMI EWT. Tähekombinatsioon “EWT” tähendab “East-West Training” ehk veidi muudetud tuletis tolleaegsest lööklausest “East-West Transfer”. 1993 a lõpust jätkati EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS-na.


EMI EWT on Incotermsi - väliskaubanduse alusnormi maaletooja. Eestindatud ja kirjastatud on Incotermsi 3 viimast versiooni 1990; 2000 ja 2010.

1994. a sai EMI EWT-st rahvusvahelise äri juhtorganisatsiooni-ICC otseliige.


Samast ajast on EMI EWT juhataja Tiit Tammemägi ka ICC kommertsõiguse ja

-praktika komisjoni liige.


EMI EWT initsiatiivil ja aktiivsel osavõtul loodi 2011. a ICC Eesti - Rahvusvahelise Kaubanduskoja Eesti rahvuskomitee, mille esimeseks peasekretäriks Tiit oli. 2018 märtsist on Tammemägi tagasi EMI EWT juhtimises ent koostöö ICC Eestiga on oluliselt kasvanud.


EMI EWT on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (EKFL) asutajaliige ning Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu Prolog, samuti Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) liige.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
23.09.2021 - 20.05.2022 Tarneahelajuhi arenguprogramm 2,899.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
23.09.2021 - 24.09.2021 Tarneahela strateegiline juhtimine 445.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
23.09.2021 - 07.10.2021 Инкотермс® 2020. Базовый курс для экспортера-импортера и логистикa на русском языке 290.00 € Veebipõhine EMI EWT Ida-Lääne...
24.09.2021 Mõjus argumenteerimine ja esinemine ilma PowerPointita. Ivo Rull 190.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
27.09.2021 - 28.09.2021 Управление проектом - Projektijuhtimine. Vene keeles 330.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
30.09.2021 - 14.10.2021 Incoterms 2020 rules. Basic course for exporter-importer and logistics specialist. 260.00 € Veebipõhine EMI EWT Ida-Lääne...
04.10.2021 - 05.10.2021 Motiveerimine ja delegeerimine. Toomas Osvet, MBA. 380.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
05.10.2021 - 19.10.2021 Tarneklauslid Incoterms® 2020. Erikursus hanke- ja ostujuhile. Mis on ohud, mida ostja saab maandada? 290.00 € Veebipõhine EMI EWT Ida-Lääne...
08.10.2021 Ekspordi lepingukaasused ja ICC tüüplepingu oskuslik kasutamine. Tiit Tammemägi, PhD. 190.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
12.10.2021 - 13.10.2021 Juhi finantskursus I. Arvestus ja analüüs. Margus Tinits, Ph.D. 440.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
21.10.2021 - 22.10.2021 Meeskonna juhtimine 445.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
22.10.2021 Vedu ja ekspedeerimine. Seminar-töötuba 190.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
26.10.2021 Oskuslik aja kasutamine - eduka töökorralduse võti. Toomas Osvet, MBA 190.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
27.10.2021 Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga. Toomas Osvet, MBA 190.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...
11.11.2021 - 12.11.2021 Juhi finantskursus-kogu finantstõde kahe päevaga! Margus Tinits, PhD 440.00 € Tallinn EMI EWT Ida-Lääne...