Innowise OÜ

Innowise OÜ
Koolitused toimuvad Tartus ja Tallinnas
+372 55 541 081
info@innowise.ee

https://innowise.ee/
Facebook

Avatud koolitused

Praktilised oskuste omandamisele suunatud kursused inimeste ja organisatsioonide arengu toetamiseks. Ava koolituskalender.


Tellitavad sisekoolitused

Kliendi vajadusest lähtuv andragoogika printsiipidel põhinev koolituse disain; personaalne tugi ja nõustamine koolituste ja arenguprogrammide väljatöötamisel; praktilise kogemuse ja koolitaja kvalifikatsiooniga koolitajad; vajaduspõhine kontaktõpe, digiõpe või põimõpe. Vaata koolituspakkumiste infot.


Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus

Koolitaja õppimise ja arengu koht. Meie missiooniks on toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut, luua kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi koolitajatele ning edendada täiskasvanute koolituse kvaliteeti. Vaata õppimisvõimalusi.


Teenused ja konsultatsioon

Personaalne nõustamine ja konsulteerimine inimeste ja organisatsioonide arendamise, koolituste, koolitusasutuste ja koolitussüsteemide väljatöötamise, e-õppe ja õppimist toetavate digivahendite kasutamisel. Lisaks õppedisaineri teenus ja veebiseminari tehniline tugi. Tutvu teenustega.

 

 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Projektide kirjutamine ja juhtimine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Täiskasvanute koolitaja väljaõpe 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Sisekoolitaja väljaõpe 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Mõjusa koolitaja täienduskoolitus - koolitajaoskused ja meetodid 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Täienduskoolituse õppekava koostamine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Täiskasvanute koolitaja ettevalmistus kutseeksamiks 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Ettevalmistus kompetentsipõhiseks kutseeksamiks 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Arengut toetava eneseanalüüsi koostamine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Eneseanalüüsi ja refleksioonimeetodite kasutamine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus E-portfoolio koostamine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus VÕTA rakendamine (VÕTA hindajate koolitus, VÕTA nõustajate koolitus, eneseanalüüs VÕTA protsessis) 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Õppemeetodite koolitus 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Õppematerjalide loomine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus Digivahendite kasutamine koolitusel 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ
Tellitav koolitus E-õppe kasutamine 0.00 € Kokkuleppel Innowise OÜ