Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe
Tallinna 46, 72720, Paide
5329 2188, 515 5611, 387 4042
ruth.turk@jkhk.ee; gart.oselin@jkhk.ee

https://jkhk.ee/et/taienduskoolituste-korraldamine
Facebook

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolitus pakub võimalust ennast kaasaegses õpikeskkonnas täiendada. Täiskasvanud saavad erinevatel koolitustel õppida kõikides valdkondades, mida kutsehariduskeskuses õpetatakse.

Täiendkoolitustel on võimalik arendada nii tööalaseid teadmisi ja oskusi kui õppida ka täiesti uut eriala või osaleda teistel esma- ja ümberõppekursustel. Oleme partnerid Töötukassaga.

Õppetöö toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpperuumides Paides ja Säreveres. Kui tellija soovib, saab koolitusi läbi viia ka ka kliendi juures. Tellija vajadustest lähtuvalt koostame sobivad õppekavad ja kaasame lektorid. 

Koolitusi viivad läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad, praktikud ning koostööpartnerite lektorid ja vastavava eriala spetsialistid.

Koolituse lõpetamise nõuded täitnutele väljastame Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistuse.


TASULISED JA TELLITAVAD KOOLITUSED Koolitustele saab registreerida SIIT

Jälgige lisainfot meie kodulehel ja hoidke postkastil silm pealTASUTA RIIKLIKU KOOLITUSTELLIMUSE (RKT) KOOLITUSED Koolitustele saab registreerida SIIT

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursuste sihtrühm on kogu täiskasvanud elanikkond, kelle IKT-oskused vajavad arendamist, välja arvatud:

  • - riigi- või kohalike omavalitsuste ametnikud;  
  • - koolikohuslased ja tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijadTASUTA PRIA KOOLITUSED Koolitustele saab registreerida SIIT

Kõik taimekaitse koolitused SIIT

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.AUTOKOOL koolitustele saab registreerida SIIT  


Järvamaa Kutsehariduskeskus (Koolitusluba nr 6919 HTM) korraldab B-, T- ja C1-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust.

B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus (60 akadeemilist tundi: 30 tundi teooriat, 30 tundi õppesõitu).

Kool teeb koostööd Teooria.ee-ga. Koolitus algab grupi täitumisel.

T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus  (33 akadeemilist tundi: 27 tundi teooriat, 6 tundi õppesõitu), õppe alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 

Koolitus algab grupi täitumisel. 

T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 120 eurot sisaldab 2 tundi harjutamist ja Maanteeameti sõidueksamil traktori kasutamist. 

T-kategooria täiendav sõidutund 40 eurot,

Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.

C1-kategooria täiendav sõidutund 35 eurot. 

Koolitusi ei leitud

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte