Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskus
Sõpruse pst. 249/251, Tallinn 13412
+372 565 21 01
keskus@majandusarvestus.ee

https://majandusarvestus.ee/
Facebook

ERIALASED TEADMISED JA INFO ON KAPITAL


Majandusarvestuse Keskus on koolitus- ja infokeskus Eestis, mis pakub professionaalset ja kaasaegset täiend- ja ümberõpet ning annab konsultatsioone raamatupidajatele ja finantsjuhtidele majandusarvestuse valdkonnas.


Majandusarvestuse Keskus jälgib pidevalt koolituste kvaliteeti ja kursuslaste rahulolu koolituste korralduse, sisu ja lektoritega.


Korraldame avalikke konkursse lektorite valimisel loengute läbiviimiseks. Majandusarvestuse Keskuse lektorid läbivad igal aastal erialaseid täiendkoolitusi ja teabepäevi loengute kvaliteedi tagamiseks.  KONSULTATSIOON  


Raamatupidamisalane konsultatsioon:

- Ettevõtte raamatupidamise sisseseadmine

- Aastaaruandega seonduvad küsimused

- Konsolideerimine


Vajadusel tuleme kohale ja nõustame raamatupidajat igapäevastes küsimustes. Tähtajad lühikesed ja hinnad mõistlikud (30-70 eurot tund, suuremate projektide puhul tasu eraldi kokkuleppe alusel).


Täpsem info 6521624 NB! Soodustused Majandusarvestuse Keskuses raamatupidamise algkursuse läbinutele!  


Juhtimisalane konsultatsioon:

- Juhtimissüsteemide loomine ja täiustamine ning siseauditi teenus 

- Ekspordiplaanide väljatöötamine

- EAS toetustaotluste koostamine 

- Efektiivsuse analüüs ja tõhususe suurendamine 

Tasu kokkuleppe alusel.