Mynthouse MTÜ

Mynthouse MTÜ
Tähise põik 2-1, Tamsalu, 11412
+ 372 58 121 666
tparmasto@hotmail.com

https://www.mynthouse.ee/
Facebook

MTÜ Mynthouse alustas tegevusega 2006.aastal ja olime siis otsustanud, et kogu meie tegevus saab olema seotud lastega ja esialgu korraldasimegi suvelaagreid.

 

Olles samal ajal läbi töösuhte seotud heategevusorganisatsiooniga Dharma jõudsin peagi arusaamisele, et parimal viisil saab abivajavaid lapsi siiski toetada koostöös peredega. Olles Dharmaga üks esimesi Eestis, kes alustas 2007.aastal pere tugiisikute ettevalmistamist, sain hindamatu kogemuse sellistele tugiisikutele vajaliku ettevalmistuse sisust. Kõike seda loomulikult tänu sadadele tugiisikutele, kellelt on aja jooksul saadud tagasisidet nende rõõmude, murede ja vajaduste kohta.

 

Kõige selle teadmise ja kogemuse eest , mida tean abi vajavatest lastega peredest, kelle muredest ma otseselt osa sain, olen tänulik just heategevusfondile Dharma.

 

Kui 2011.aastal, peale minu koostöö lõppemist heategevusfondiga selgus, et tugiisikute koolitamine katkeb, hakkasime eelkõige missioonitundest koolitama tugiisikuid MTÜ-ga Mynthouse, kaasates ka koolitajad, kellega tugiisikuid oli ette valmistatud ka eelneval perioodil.

 

Koolituste pakkumisel lähtume eelkõige oma isiklikust kokkupuutest valdkonnaga ja praktilisest teadmisest õppijate vajaduste kohta – see on põhjus, miks meie koolituste valik on suhteliselt piiritletud, kuid sellevõrra sisu praktilisem.Korraldame koolitusi: 

 

 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Töötamise toetamise teenus - vene õppekeel 450.00 € Narva Mynthouse MTÜ