OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus
Gonsiori 7-33, Tallinn
5304 5566
info@taiendkoolitus.com

https://taiendkoolitus.com/
Facebook

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu).


Meie peamisteks tegevusteks on:


  • sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine,
  • raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe),
  • palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine,
  • juhtimisarvestuse kursuste korraldamine.


Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.

Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
23.09.2021 - 11.11.2021 Registreerimine 60- tunnisele sekretär-asjaajaja kursusele 259.00 € Tallinn OÜ Täiskasvanute ...
23.09.2021 Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs 169.00 € Tallinn OÜ Täiskasvanute ...
27.09.2021 - 28.11.2021 Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena 299.00 € Veebipõhine OÜ Täiskasvanute ...
27.09.2021 - 13.11.2021 Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena 239.00 € Veebipõhine OÜ Täiskasvanute ...
27.09.2021 - 13.11.2021 Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena 239.00 € Veebipõhine OÜ Täiskasvanute ...
28.09.2021 Majandusaasta aruanne 149.00 € Tallinn OÜ Täiskasvanute ...
28.09.2021 - 23.11.2021 Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Tartus 166.00 € Tartu OÜ Täiskasvanute ...
29.09.2021 - 29.11.2021 Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Pärnus 249.00 € Pärnu OÜ Täiskasvanute ...
30.09.2021 - 05.10.2021 Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana 189.00 € Tallinn OÜ Täiskasvanute ...
04.10.2021 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele 79.00 € Veebipõhine OÜ Täiskasvanute ...
04.10.2021 - 14.11.2021 E-kursus: Kordamine Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks: elektrooniliste testide ja ülesannete kogu 79.00 € Veebipõhine OÜ Täiskasvanute ...
05.10.2021 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele 79.00 € Veebipõhine OÜ Täiskasvanute ...
05.10.2021 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) 169.00 € Tallinn OÜ Täiskasvanute ...
05.10.2021 - 04.11.2021 Juhtimisarvestuse koolitused Tallinnas 239.00 € Tallinn OÜ Täiskasvanute ...
05.10.2021 - 24.10.2021 Juhtimisarvestuse koolitused Tartus 239.00 € Tartu OÜ Täiskasvanute ...