Practus OÜ

Practus OÜ
Tehnika tn 59-1, 10122, Tallinn
+372 53421810; +372 5669 3285
info@practus.ee

https://practus.ee/
Facebook

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Meie kodulehel on võimalik registreeruda avatud koolitustele ja esitada ka koolituse tellimus asutusesiseseks läbiviimiseks.

Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud heade pedagoogidena.

Koolitaja tööd toetavad:

  • õppekavad, mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
  • õppekeskkond, mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
  • tagasiside, mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
  • õppetöö korraldus, mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.


 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Praktiline ametikirjade koostamine 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Protokollist ja etiketist ametnikule 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Volikogu revisjonikomisjoni korraldus 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Õigusest mittejuristile ehk seaduse lugemise õpetus 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Õigus- ja haldusteksti õigekiri ning kantseliidi vältimise moodused 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Linna- ja vallaelanike kaasamine läbi sotsiaalmeedia 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Korrakaitseõiguse põhimõtted 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Järelevalveline haldusmenetlus 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Hea haldusmenetluse ABC 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Ettekirjutuste täitmine- sunniraha ja asendustäitmise kohtupraktika 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Isikuandmete kaitse praktikas ja jõustunud muutused 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ
Tellitav koolitus Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis 0.00 € Kokkuleppel Practus OÜ