Protect Estonia OÜ

Protect Estonia OÜ
Tallinn
5683 0811; 5850 0479
ohutus@protectestonia.ee

https://www.riskianaluus.ee/
Facebook

Töö- ja tuleohutuse partner Eestis ja Soomes Automatiseerime ohutust tarkvaraga PRO24

Tööohutuse valdkonna koolitused:


Meie poolt korraldatavad 24 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja 8 tunnine täiendusõpe, vastavad Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale.

Tegevusloa kood: 217306


E-õpe 

Hind: 115 eurot + KM (24 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 kokku

Hind: 59 eurot + KM (8 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 eraldi


Koolituse teemad:

P1 Töötervishoiu ja tööohutuse üldine käsitlus, Tööõnnetused ja kutsehaigused, Tööohutusalane juhendamine ja ohutusjuhendid, Tundlikud töötajad, Töökohale esitatavad nõuded

P2 Füüsikalised ohutegurid, Keemilised ohutegurid, Bioloogilised ohutegurid, Füsioloogilised ohutegurid, Psühhosotsiaalsed ohutegurid

P3 Esmaabi, Isikukaitsevahendid, Ohumärguanded, Töökeskkonna riskianalüüs, Sisekontroll

Hind sisaldab: videomaterjali, õppematerjale ja dokumendipõhjasid, testi, tunnistust


E-õppele registreerumisel on toimumise kohaks Protect Estonia OÜ e-õppe keskkond.


  • o Registreerumisel saadetakse osalejale link e-õppe keskkonda sisenemiseks.
  • o Koolitusel osalemiseks on vajalik internet ja arvuti.
  • o Koolitust saab läbida esmasest registreerimisest 30 päeva jooksul osalejale sobival ajal ja kohas. Koolitust saab vajadusel jätkata pooleli jäänud kohast.
Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8 tunnine täiendusõpe 59.00 € Tallinn Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus Isikukaitsevahendid Tartu 0.00 € Tartu Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus Isikukaitsevahendid Tallinn 0.00 € Tallinn Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus Esmaabi koolitus 16h ja 8h Tallinn 0.00 € Tallinn Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus Esmaabi koolitus 16h ja 8h Tartu 0.00 € Tartu Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus Tuletööde koolitus Tartu 0.00 € Tartu Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus Tuletööde koolitus Tallinn 0.00 € Tallinn Protect Estonia OÜ
Tellitav koolitus 24 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe 115.00 € Tallinn Protect Estonia OÜ