Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Täiendus- ja ümberõppe teenistus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Niidupargi tn 12, 80047, Pärnu
+372 4427870
kursused@hariduskeskus.ee

https://koolitus.hariduskeskus.ee/
Facebook


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE TÄIENDus- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS PAKUB:


Tööalased koolitused vaata koolituste nimekirja siit!


Autokool vaata koolituste nimekirja siit!


Huvialakoolitused  vaata koolituste nimekirja siit!


Avatud õpe  vaata koolituste nimekirja siit!


E-kursused  vaata koolituste nimekirja siit!


Tasuta koolitused  vaata koolituste nimekirja siit!


Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.

 

Kool on sõnastanud oma missiooniks:

 

Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.

Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.

 

Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal.

Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil asukohaga paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone.

Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
23.08.2021 - 27.09.2021 TASUTA Arvuti jätkuõpe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele koos veebipõhiste keskkondade kasutamisega 0.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
24.08.2021 - 30.11.2021 Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 990.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
24.08.2021 - 30.11.2021 Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 1,850.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
25.08.2021 - 17.12.2021 Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 25.08 - 17.12.2021 2,000.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
25.08.2021 Kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldus 51.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
25.08.2021 Plaatija koolitus 960.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
25.08.2021 3D kulmuhooldus 200.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
03.09.2021 - 25.09.2021 CADMATIC Electrical algkoolitus TASUTA 0.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
06.09.2021 - 06.10.2021 E-kursus: Sissejuhatus dokumendihaldusesse 195.00 € E-õpe Täiendus- ja ümbe...
07.09.2021 - 09.09.2021 TASUTA Google võimaluste kasutamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas 0.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
08.09.2021 - 27.10.2021 TASUTA! Fototöötlus vabavaralise pilditöötlusprogrammi GIMP baasil 2021 700.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
08.09.2021 - 15.10.2021 E-õpe: Personalitöö koolitus 700.00 € E-õpe Täiendus- ja ümbe...
10.09.2021 Sissejuhatus ettevõtlusesse (kuupäev selgumisel) 360.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...
13.09.2021 - 20.12.2021 Tugiisiku baaskoolitus koos esmaabi koolitusega 990.00 € E-õpe Täiendus- ja ümbe...
13.09.2021 - 13.10.2021 Arvutiga sõbraks (Word, Internet, E-post) - alustame nullist 520.00 € Pärnu Täiendus- ja ümbe...