Changemakers noortega tegutsejale

Changemakers noortega tegutsejale
Telliskivi 60a, Tallinn, 10412
+372 5904 7365
changemakers@changemakers.ee

https://www.changemakers.ee
Facebook


Loome maailmamuutjaid, kes hoiavad nii iseennast kui teisi

Aitame sul kogeda ägedaid elamusi ning kujundada enda ja teiste harjumusi läbi kaasahaaravate koolituste, retriitide ja toodete.TEENUSED


Arendame seda, mis elus oluline - vaimne heaolu & head suhted

Oleme spetsialiseerunud sellele, et kasvatada harjumusi ning taasavastada kirge, mida oled varasemas elus kaotanud. Kui oled väsinud oma argipäevarütmist ning töö või (üli)kooli elu on koormav, siis on raske mõelda suurelt – kui pole rahu endas, on raske viia ellu ka suuri asju, mis aitaks rahu ja heaolu kogeda teistel.


Tahame aidata sul olla kirglik, tunda elust rõõmu ja saavutada maksimum enda igas eluvaldkonnas. Aitame sul areneda teemades, mida vajame elus igapäevaselt, kuid mis tihti jäävad kõrvale juba nooruses.


  • Lugemisharjumus ja kuivõrd äge võib olla teha ühte asja korraga
  • Raha ja sellega targalt ümber käimine
  • Emotsioonidega toimetulek, eesmärkide seadmine ning oskus töötada edukalt tiimis
  • Enda sõnumite ja ideede efektiivne turundamine ning müükPROGRAMMID


Rätsepatööna tehtud programmidest

Mitmepäevane programm võimaldab anda noorele mitmekülgsema ja sügavama kogemuse. Läbi aktiivõppel põhinevate harjutuste, võistlusmomendi, erinevate peegelduste vormide ja külalisesinejate kogemuslugude saab programmi käigus aidata noorel teha esimesed sammud just nende teemade osas mille osas saab teda enim aidata.


Tihti on lisaks enda igapäeva tööle veel mitmepäevase laagri/programmi välja mõtlemine ajamahukas. See tähendab:


  • esinejate otsimist
  • programmi koostamist
  • selle kõige koordineerimist ja
  • teadmatust tulemuse ees, sest ka erinevad osapooled peavad omavahel sobituma


Seda aga tehes kõige muu veel kõrvalt on stressi rohke. Selleks, et seda elu lihtsustada saame aidata sul sisustada ja läbi viia kas ühe terve päeva mitmest või soovi korral ka mitu täispäeva, et laager/programm oleks terviklik ning noored lahkuksid elamuse võrra rikkamana.NOORTEGA TEGUTSEJALE 


Aitame sul luua positiivset mõju noortes ja iseendas

Tahe anda noortele inspiratsiooni. Pakkuda neile turvalist ja mängulist õppimist. Luua neile uudseid kogemusi.

Loome vastavalt sinu noorte vajadustele koolitused, kus noored saavad õppida läbi praktika seda, mida nad iga päev väljaspool kooli kasutama peavad. Olgu selleks tiimitöö, ettevõtlus või projektijuhtimine.


Meie soov on, et sinu noored lahkuksid meie koolituselt lisaks inspiratsioonile ka tööriistadega, mida nad saavad edasi kasutada. Selleks räägime ainult sellest, mida oleme ise aastaid teinud ja enda ning teiste peal katsetanud. Iga koolituse paneme kokku vastavalt sinu soovidele ja enamiku ajast veedame katsetades, kuivõrd rääkides. Ikka selleks, et koolituse mõjul toimuks muutus, mis aitaks lisaks sinu noortele ka teisi.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Tehnoloogia optimeerimine 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus Refleksioon 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus Projekti juhtimine ja sündmuskorraldus 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus Sotsiaalne ettevõtlikkus 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus Tiimitöö ja liidrioskused 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus RAHATARKUSE ALUSED 10.-12. klasside õpilastele 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus Virtuaalsündmuse tegemine 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus TURUNDUSE JA MÜÜGI ALUSED 10.-12. klasside õpilastele 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...
Tellitav koolitus EDUKA ELU ALUSED 10.-12. klasside õpilastele 0.00 € Kokkuleppel Changemakers noor...