Eesti NLP Instituut

Eesti NLP Instituut
Supeluse 26, 80010, Pärnu
Ave Eero 5646 4265 Viive Einfeldt: 512 1864, Külli Loomann: 515 7658
nlpinstituut@nlpinstituut.ee

https://nlpinstituut.ee/
Facebook


21 aastat kogemusi NLP Praktiku ja NLP Meisterpraktiku taseme väljaõppekursuste läbiviimisel rahvusvahelist sertifikaati omavate NLP Trainerite poolt.

 

Üle 21 aasta „rätsepatööna“ valminud kvaliteetkoolitusi enesearengut väärtustavatele inimestele ja organisatsioonidele.

 

Meie koolitusi iseloomustavad märksõnad SÜSTEEMNE, LIHTNE, LÕBUS ja PRAKTILINE ning koolitusmeetodid, mis võimaldavad kõigil osalejatel kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, õpitavat praktiliselt kogeda, analüüsida ennast ja oma osa erinevates protsessides.Viime läbi praktilisi koolitusi järgmistes valdkondades: 

 • NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine (enese ja suhete juhtimise kunst)
 • eneseareng ja praktiline psühholoogia
 • suhtlemis- ja mõjutamisoskused (sh klienditeenindus-, müügi-, argumenteerimis-, kuulamis- , esinemis- ja enese mõistetavaks tegemise oskused)
 • liidrikäitumine ja koostöö


Koolituste lähtealuseks on aktiivõppe ja neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) põhimõtted ja meetodid.

 

NLP on kaasaegne rakenduspsühholoogia suund, mis kätkeb endas põhimõtteid ja meetodeid, mis võimaldavad:

 • suurendada teadlikkust ja omada selget ettekujutust soovitud tulemusest igas olukorras (EESMÄRGIMÕTLEMINE)
 • näha, kuulda ja kogeda rohkem ja väljenduda selgemalt ning teisest osapoolest lähtuvalt (MEELTE TERASUS)
 • tunda ennast kindlamini ja mõista teisi (USALDUSLIKU KONTAKTI SAAVUTAMINE, SUHETE JA SEISUNDI JUHTIMINE)
 • teha endale kättesaadavaks suurem hulk tegutsemisvalikuid ja avada juurdepääs oma sisemistele jõuvarudele (PAINDLIKKUS SUHTLEMISEL).

NLP meetodite rakendamine toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas.

Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina.

 

MTÜ Eesti NLP Instituudi õppekorralduse alused


Milliseid koolitusi pakutakse?TELLIMUSKOOLITUSED RÄTSEPATÖÖNA (ÕPPEKAVAD)- Enesearengu- ja praktilise psühholoogia programmid

 • NLP lihtne,lõbus ja tulemusi loov (4h)
 • Probleem on tööriideis võimalus (4h)
 • Lustlikult pingetest priiks (4h)
 • Barjäärid meis ja meie ümber (8h)
 • Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös (8h)
 • Teadlik enesejuhtimine (8h)
 • Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)
 • Eneseväestamise kunst (8h)
 • Terviklikkus ja kooskõla (8h)
 • Kohtumine iseendaga (8h)
 • Terviklikud suhted (8h)

 

- Suhtlemis- ja mõjutamisoskuste programmid

 • Mõjus esinemine (8h)
 • Suhete juhtimise kunst (16h)
 • Raskete kõneluste juhtimine (8h)
 • Meisterliku läbirääkija võtmeoskused (16h)
 • Lood ja metafoorid esineja käsutuses (8h)
 • Kliendi südant võitev teenindussuhtlus (16h)
 • Keel ja meel nõustamisel ja müügis (16h)
 • Kuidas konflikte ennetada ja lahendada? (8h)
 • Vastutust võttev ja ennast säästev suhtlemine (16h)
 • Argumenteerimismeisterlikkus (8h)
 • Intervjueerimise ja tagasisidestamise kunst (8h)

 

- Liidrikäitumise ja koostööprogrammid

 • Tulemusliku arenguvestluse läbiviimine (8h)
 • Ametiprofiilide väljatöötamine hoiakute baasil (8h)
 • Loovad analüüsimeetodid (8h)
 • Koosolekute juhtimine (8h)
 • Juht kui arendaja (8h)
 • Meisterlik liidrikäitumine (16h)
 • Motivatsiooni käivitamise võtted (8h)
 • Eelarvamustest vabaks (8h)
 • Värbamisprotsessi juhtimine (8h)
 • Rühmatöömeetodite rakendamine koostööprotsesside juhthimisel (16h)
 • Meie meeskond-Koostöö tarkus (8h)
Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h) 0.00 € Pärnu Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- NLP lihtne, lõbus ja tulemusi loov (4h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h) 1,771.67 € Pärnu Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h) 2,400.00 € Pärnu Eesti NLP Instituut
Tellitav koolitus Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h) 0.00 € Kokkuleppel Eesti NLP Instituut