Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Veerenni 24c, 10135, Tallinn
+372 648 7000
info@excellence.ee

https://www.excellence.ee/
Facebook

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist täiskasvanute täienduskoolitusettevõttega, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsiooni personali professionaalne arengu toetamine.

 

Eesmärk on olla professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis.


Teenused: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud koolitused, tellimuskoolitused, seminarid, konverentsid ja konsultatsioonid) on peamisteks teenusteks koolitusprotsessi haldamise ja juhtimise teenus ning sisekoolitussüsteemi loomise ja arendamise teenus organisatsioonidele sh koolitaja kompetentsi arendamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.

 

Arendus- ja koolitustegevuse teenused on sobilikud organisatsioonidele, kus arendus- ja koolitustegevuse mahud on sedavõrd suured, et vajatakse abi professionaalse teenuse tellimise näol või organisatsioonid,

kus puuduvad personali arendusega seotud ametikohad.

 

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse poolt pakutava teenuse eesmärk on organisatsioonile vajalikus mahus ja sobivas vormis professionaalse ning tulemusliku arendus- ja koolitustegevuse teostamine.Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on paindlik ja usaldusväärne partner organisatsioonidele:

 

  • koolitusstrateegia väljatöötamisel
  • koolitusprotsessi juhtimisel
  • koolitusprotsessi haldamisel
  • koolitustegevuse koordineerimisel
  • koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel
  • koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel
  • sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel
  • sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel
  • sisekoolitajate arengu toetamisel
  • muudatuste kommunikeerimisel

 

Teenust teostavad oma ala professionaalid, kellel on olemas teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.

 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
05.04.2022 Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal? 199.00 € Tallinn Excellence Koolit...
06.04.2022 - 07.04.2022 Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis 389.00 € Tallinn Excellence Koolit...
20.04.2022 VEEBIKOOLITUS: Värbaja ABC baaskoolitus 199.00 € Veebipõhine Excellence Koolit...
20.04.2022 - 21.04.2022 Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks 389.00 € Tallinn Excellence Koolit...
03.05.2022 VEEBIKOOLITUS: Isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/697 rikkumise menetluspraktikat meilt ja mujalt 159.00 € Veebipõhine Excellence Koolit...
04.05.2022 Praktiline riigihangete koolitus edasijõudnutele 229.00 € Tallinn Excellence Koolit...
05.05.2022 Keskastmejuhi arenguprogramm: enesejuhtimine 199.00 € Tallinn Excellence Koolit...
05.05.2022 - 26.05.2022 Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm 699.00 € Tallinn Excellence Koolit...
10.05.2022 VEEBIKOOLITUS: Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis 209.00 € Veebipõhine Excellence Koolit...
11.05.2022 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid 199.00 € Tallinn Excellence Koolit...
12.05.2022 Keskastmejuhi arenguprogramm: meeskonna juhtimine 199.00 € Tallinn Excellence Koolit...
17.05.2022 - 22.09.2022 Practical Leadership Skills Training 209.00 € Tallinn Excellence Koolit...
19.05.2022 Keskastmejuhi arenguprogramm: protsesside juhtimine 199.00 € Tallinn Excellence Koolit...
26.05.2022 Keskastmejuhi arenguprogramm: planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine Tallinn 229.00 € Tallinn Excellence Koolit...
13.10.2022 Piiriülene tööõigus ja maksustamine 209.00 € Tallinn Excellence Koolit...