International Language Services OÜ

International Language Services OÜ
10141, Tallinn, 10141
+372 6277 170
info@ilstallinn.ee

https://ilstallinn.ee/avaleht/
Facebook

Avatud õpperühmadele pakume kursust General English for Work and Life (GEWL). Kursustel on võimalik õppida ühe 60-tunnise semestri või terve õppeaasta vältel. Üks keeleaste läbitakse ühe õppeaasta jooksul.

Minigrupi suurus on maksimaalselt 4 inimest. Õppetöö on Covid 19 pandeemia tingimustes korraldatud selliselt, et seda saab läbi viia klassiruumis või online-keskkonnas ( Zoom, Teams jne.)

ILS-i õpetajad kõnelevad õpetatavat keelt emakeelena ning teisi keeli kasutatakse tunnis minimaalselt. Õpilased kaasatakse aktiivselt tunni tegevustessse.

Ühe keeleastme läbimiseks kulub 120 tundi: (60 tundi septembrist jõuludeni ning 60 tundi jaanuarist mai lõpuni).

Keeleastmet B1-C1 lõpus on võimalus sooritada rahvusvaheliselt tunnustatav test Language Cert. Madalamatel keeleastmetel lõpevad kursused ILS-i lõputestiga.

Kõik ILS-i kursused ja keeletestid põhinevad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil Common European Framework of Reference for Languages (astmed A1-C2).

Lisainfo, s.h. kursuste kuupäevad ja hinnad


ERATUNNID

Teie kursus, teie reeglid

Populaarse õppevormina moodustab eraõpe 90% ILS-i koolitustest. Kui teil on soov parandada oma keeleoskust, kuid on raske selleks sobivat aega leida; kui teil on oma soovid ja vajadused, kuid need ei pruugi rühmakaaslaste omadega kattuda; kui eelistate vabamat õhkkonda keele praktiseerimiseks; kui reisite palju ning vajate paindlikku tunniplaani, siis pöörduge ILS-i poole eraõppe korraldamise sooviga!

Pakume inglise, eesti ja vene keele eratunde kõikidele eraõpet eelistavatele keelehuvilistele. Hinnad kehtivad kuni kahele õppijale.

Eratunni hinnad sõltuvad ostetud tundide arvust ning algusajast. 1h = 45 min

Hindadele lisandub käibemaks. 


Küsi pakkumist - eraõpe


Eraõpe 1:1 keeleõpe + coaching -sinu kursus, sinu reeglid


Eraõpe on ILS-is populaarne õppevorm, moodustades igas vanuserühmas ligikaudu 90% kõikidest meie koolitustest.

Kas vajad keeleõpet, kuid ei leia selleks aega? Kas eelistad õppida vastavalt oma soovidele ja vajadustele? Kas soovid keelt praktiseerida pigem mitteametlikus keskkonnas? Kas oled tööde ja tegemistega väga hõivatud ning vajad paindlikku tunniplaani? Meie eraõpe on sulle sobivaim variant, kui oled hõivatud inimene ning soovid parandada oma keeleoskust kvalifitseeritud, inglise keelt emakeelena kõnelevate õpetajate juhatusel.

Pakume inglise, eesti ja vene keele tunde eraõppe vormis. Eraõpet on võimalik korraldada ka kahele õppijale ja seda ilma lisatasuta.

Milles on keeleõppe ja coaching’u vahe? Keeleõpe kujutab endast teadmiste edasiandmist, uue materjali ja uute oskuste süstemaatilist õpetamist, coaching seevastu olemasolevate teadmiste ja esmajoones praktiliste oskuste värskendamist ja lihvimist. ILS lähtub keeleõppe läbiviimisel keele kõikide aspektide süstemaatlisest edasiarendamisest, coaching keskendub kasutusjulgusele, eelkõige rääkimise ja kuulamise vallas.  

Keeleõppe kursuste tunni pikkus on tavaliselt 90 minutit ehk 2 akadeemilist tundi, coaching tunni pikkus on enamasti 60 minutit. Ühe õppetunni minimaalne pikkus on 60 minutit.

Vali eraõpe siin või küsi pakkumist siin.