Luwi OÜ

Luwi OÜ
Kastani 39-25, 50410, Tartu
+372 508 1737
anu.margusson@luwi.ee

https://luwi.ee/
Facebook

OÜ Luwi on loodud 1995. aastal, eesmärgiks on pakkuda koolitusi ja teenuseid.

 

Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.

Kodu ja laste eest hoolitsemise teenuse pakkumiseks on meil koostööpartnerid, kellel on vastav kutsetunnistus ja kes töötavad sellel alal.

 

 

Koolitus- ja tegevusload

 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 178837, esitatud 29.03.2017.

 

Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

 

Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse

korraldamiseks õppekavadel "Lapsehoidja koolitus", "Puhastusteeninduse koolitus", "Hooldustöötaja koolitus".

 

Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)

 

Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks 

 


HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA KOOLITUSED:


- MUUSIKAÕPETUS LÄBI PÄRIMUSLIKU MÄNGU, LAULU JA TANTSU

- LUGEMIS- JA KIRJUTAMISEELDUSTE NING OSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS

- LIIKUMISÕPETUS KOOLIEELSES EAS

- ERIVAJADUSEGA LAPSED

- VÄIKELASTE LOOVTEGEVUSED LASTEGA TÖÖTAJATELE

- KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA, LASTEVANEMATE KAASAMINE

- VÄIKELAPSE KÕNE ARENGLAPSEHOIDJA:


- LAPSEHOIDJATE KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)

 

 

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA:

- HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA

- SUHTLEMINE DEMENTSUSSÜNDROOMIGA INIMESTEGA

- TEGEVUSJUHENDAJA KOOLITUS


 

PUHASTUSTEENINDAJA:


- PUHASTUSTEENINDAJA KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)

 

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID:

- ESMAABIKOOLITUS

- ESMAABI TÄIENDÕPE

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
16.03.2022 Lapse viha: turvaline toimetulek Tallinn 149.00 € Tallinn Luwi OÜ
18.03.2022 Väikelapse kõne areng ja selle toetamine Tartus 90.00 € Tartu Luwi OÜ
21.03.2022 Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega 149.00 € Tallinn Luwi OÜ
22.03.2022 Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes Tartu 90.00 € Tartu Luwi OÜ
23.03.2022 - 22.07.2022 Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Pärnu 1,745.00 € Tallinn Luwi OÜ
23.03.2022 - 20.05.2022 Uus! Töö suurema ohtlikkusastmega isikutega 814.00 € Tallinn Luwi OÜ
23.03.2022 - 20.06.2022 «Работник по уходу 3 степени + неотложная помощь + гигиена питания.» Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega (vene keeles) 1,449.00 € Tallinn Luwi OÜ
31.03.2022 - 14.04.2022 Uus! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega - edasijõudnutele 89.00 € Veebipõhine Luwi OÜ
05.04.2022 - 07.04.2022 Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus 44.00 € Veebipõhine Luwi OÜ
05.04.2022 Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tallinn 75.00 € Tallinn Luwi OÜ
05.04.2022 Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes Tallinn 90.00 € Tallinn Luwi OÜ
05.04.2022 - 31.08.2022 Kogemusnõustaja baaskoolitus Tartu 1,287.00 € Tartu Luwi OÜ
06.04.2022 Rasked vestlused lapsevanemaga 149.00 € Tartu Luwi OÜ
08.04.2022 Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas Tartu 90.00 € Tartu Luwi OÜ
11.04.2022 - 05.08.2022 Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega Pärnu 1,945.00 € Pärnu Luwi OÜ