Luwi OÜ

Luwi OÜ
Kastani 39-25, 50410, Tartu
+372 508 1737
anu.margusson@luwi.ee

https://luwi.ee/
Facebook

OÜ Luwi on loodud 1995. aastal, eesmärgiks on pakkuda koolitusi ja teenuseid.

 

Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.

Kodu ja laste eest hoolitsemise teenuse pakkumiseks on meil koostööpartnerid, kellel on vastav kutsetunnistus ja kes töötavad sellel alal.

 

 

Koolitus- ja tegevusload

 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 178837, esitatud 29.03.2017.

 

Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

 

Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse

korraldamiseks õppekavadel "Lapsehoidja koolitus", "Puhastusteeninduse koolitus", "Hooldustöötaja koolitus".

 

Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)

 

Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks 

 


HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA KOOLITUSED:


- MUUSIKAÕPETUS LÄBI PÄRIMUSLIKU MÄNGU, LAULU JA TANTSU

- LUGEMIS- JA KIRJUTAMISEELDUSTE NING OSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS

- LIIKUMISÕPETUS KOOLIEELSES EAS

- ERIVAJADUSEGA LAPSED

- VÄIKELASTE LOOVTEGEVUSED LASTEGA TÖÖTAJATELE

- KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA, LASTEVANEMATE KAASAMINE

- VÄIKELAPSE KÕNE ARENGLAPSEHOIDJA:


- LAPSEHOIDJATE KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)

 

 

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA:

- HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA

- SUHTLEMINE DEMENTSUSSÜNDROOMIGA INIMESTEGA

- TEGEVUSJUHENDAJA KOOLITUS


 

PUHASTUSTEENINDAJA:


- PUHASTUSTEENINDAJA KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)

 

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID:

- ESMAABIKOOLITUS

- ESMAABI TÄIENDÕPE

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
21.09.2022 - 30.12.2022 Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega Tallinn 1,598.00 € Tallinn Luwi OÜ
23.09.2022 Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek Tartu 98.00 € Tartu Luwi OÜ
26.09.2022 - 28.10.2022 Osaliselt veebis! Töö äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega Tallinn 565.00 € Tallinn Luwi OÜ
28.09.2022 - 29.09.2022 Veebikoolitus! Töö sõltuvushäirega isikuga 198.00 € Veebipõhine Luwi OÜ
30.09.2022 Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas Tartu 120.00 € Tartu Luwi OÜ
03.10.2022 - 17.02.2023 Osaliselt veebis! Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega Tartu 1,828.00 € Tartu Luwi OÜ
03.10.2022 - 04.10.2022 Töö rahvusvahelise kaitse saajaga 166.00 € Tallinn Luwi OÜ
05.10.2022 Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Tartu 135.00 € Tartu Luwi OÜ
07.10.2022 Liikumisõpetus koolieelses eas Tartu 90.00 € Tartu Luwi OÜ
10.10.2022 - 23.10.2022 Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes e-õppena 36.00 € Veebipõhine Luwi OÜ
12.10.2022 Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil Tallinn 80.00 € Tallinn Luwi OÜ
13.10.2022 Lapse viha: turvaline toimetulek Tallinn 149.00 € Tallinn Luwi OÜ
14.10.2022 Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine Tartu 98.00 € Tartu Luwi OÜ
17.10.2022 Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine Tallinn 115.00 € Tallinn Luwi OÜ
25.10.2022 Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tartu 90.00 € Tartu Luwi OÜ