Medfirst OÜ Esmaabi koolitused

Medfirst OÜ Esmaabi koolitused
Iva 12 (Iva ärimaja), 12618, Tallinn
+372 566 33333
medfirst@medfirst.ee

http://www.medfirst.ee/
Facebook
Medfirst OÜ alustas oma tegevust 2013 aasta mais. Meie firma on üks vähestest Eestis, kes spetsialiseerub esmaabi andmise koolitamisele.

Meie koolituskeskuses saavad esmaabi koolitust rohkem kui 1000 inimest aastas. Me korraldame koolitusi eesti ja vene keeltes. Meie programmi sisuks on: esmaabi põhikursus 16 ak/h, esmaabi täiendkoolitus 8 ak/h, ametnike esmaabi kursus 8 ak/h, aga ka lastele esmaabi osutamise koolitus 8 ak/h.

Meie koolitajad on igapäevaselt tööl erakorralises meditsiinis, nad jagavad omad teadmisi ja oskuseid, mille on omandanud Tallinna ja Tartu Tervishoiu kõrgkoolides ja töötades haiglates ning kiirabis.

Teadmised ja oskused, mida omandate meie kursustel annavad Teile julguse ja kindlustunde kannatanule kvaliteetse ja efektiivse esmaabi osutamiseks erinevate juhtumite korral.

Koolituse programm vastab EV Tervise- ja tööministri määrusele määrusele nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täiendkoolitusasutuses” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval

EHIS ID: 14794 (registreerimise kuupäev 11.05.2016)


Meie koolitajad on:

Aleksei Štšegolihhin N09677 (Tervishoiutöötaja registreerimisnumber), 82/1116 (Esmaabi koolitaja litsentsi number, kehtib kuni 18.04.2022)

Peale esmaabi koolituse edukat lõpetamist anname välja vastava tunnistuse.

____________________________________________

Фирма Medfirst OÜ основана в мае 2013 года. Наша фирма является одной из немногих фирм специализирующихся только на обучении oказанию первой медицинской помощи.

Ежегодно в нашем центре проходят обучение более 1000 человек.

Мы проводим курсы на русском и эстонском языках. В нашу программу обучения входят: основной курс по оказанию первой медицинской помощи, дополнительный курс по оказанию первой медицинской помощи, курс по оказанию первой медицинской помощи детям.

Программа обучения соответствует указу Министра здравохранения и труда нр 50 (20.11.2018) «Порядок дополнительного обучения в учреждениях дополнительного обучения уполномоченного по рабочей среде, члена совета по рабочей среде и ответственного за оказание первой медицинской помощи на предприятии» (https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015)

Наши лектора – это практикующие медики, которые делятся своими знаниями полученными в высших медицинских учреждениях Эстонии, а так-же опытом, полученном в отделениях неотложной медицины и скорой помощи. Знания полученные у нас на курсах, помогут вам обрести уверенность в себе, что бы Вы смогли оказать эффективную и качественную первую медицинскую помощь любому пострадавшему в любой ситуации.

Тренинг ведётся так, чтобы людям, которые не связаны с медициной, было все понятно, и они получили бы ответы на все интересующие их вопросы. Поэтому пройти его может абсолютно любой человек. Мы стараемся, чтобы наши учащиеся уходили от нас узнав что-то новое, отработав практические навыки и получив ответы на свои вопросы.

Наша фирма имеет регистрацию в Инфосистеме образования Эстонии EHIS ID: 14794

После окончания каждого курса выдаётся соответствующий сертификат, который акцептируется инспекцией по труду .


Наши лектора:

Алексей Щеголихин

N09677 регистрационный номер работника здравоохранения

82/1116 регистрационный номер инструктора по обучению первой медицинской помощи выданное Эстонским обществом Красного Креста (действителен до 28.04.2022)
Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Elustamise ja AED kasutamise koolitus 0.00 € Kokkuleppel Medfirst OÜ Esmaa...
Tellitav koolitus Ametnike esmaabikursus 0.00 € Kokkuleppel Medfirst OÜ Esmaa...
Tellitav koolitus Lastele esmaabi osutamise koolitus 30.00 € Tallinn Medfirst OÜ Esmaa...