Motivaator.ee - Sisekosmos OÜ

Motivaator.ee - Sisekosmos OÜ
Tallinn
+372 509 4020
kaido@motivaator.ee

https://motivaator.ee/
Facebook

Tere,


mina olen Kaido Pajumaa, Motivaatori asutaja, juht ja koolitaja (CV).Motivaatori ja minu kui koolitaja teekond algas 2007. aasta suvel, kui otsustasin oma elu põhjalikult muuta. Tegelikult olin selleks ajaks juba päris palju oma elus ära teinud – Audentese Ülikooli cum laude lõpetanud, Tartu Ülikoolis bakalaureuse kraadi omandanud, 5 aastat Hansapangas töötanud ja aastatel 2004- 2007 ehitusettevõtjana ehitusäri teinud, mille aga noorte ettevõtjate rumalate vigade ja turuolude muutuste tõttu kaotasime.


Peale 2008.aastal hääbunud ehitusäri otsustasin ettevõtlusega uuesti proovida kaubandusvaldkonnas. Alustasin koostööd maailma ühe suurima lastekaupade tootjaga Kidkraft. Olles omandanud algselt eksklusiivse Kidrafti esindusõiguse Eestis arendasin järgnevate aastate jooksul välja edasimüüjate võrgustiku, mille hiljem koos ülejäänud ettevõttega maha müüsin.

 

Põhjus selleks oli lihtne – nimelt oli üha enam hakanud mind köitma idee internetipõhisest ja asukohavabast ärist. Selle realiseerimiseks käivitasin enesearenguportaali Sisekosmos, kus lisaks blogimisele motiveerimisest ja enesearendamisest e-raamatuid ning kursuseid pakkuma hakkasin. Sellest kasvas välja ka minu koolitaja teekond, kui 2009. aastal lugejate soovil esimese enesarengu/motivatsiooni klassikoolituse läbi viisin.

 


2011.aastal hakkasid selle koolituse vastu huvi tundma ettevõtted, mistõttu sai käivitatud Motivaatori projekt. Kuigi algselt keskendusin rohkem motivatsioonikoolitusele, sain mõne aastaga selgust, et ettevõtete probleemid ei ole sageli töötajate madalast motivatsioonist, vaid vähesest meeskonnatundest ja nõrgast juhtimisest tingitud. Sellest tulenevalt hakkasin üha enam otsima viise ka meeskondade ja juhtimise tõhustamiseks, millele täna eelkõige keskendunud olen.

 

Oma töös tuginen palju viimase dekaadi uuringutele psühholoogias, juhtimises ja motivatsioonis, aga ka intuitiivsele tunnetusele, mis aitavad muuta koolitused praktiliseks, kaasavaks ja rakendatavaks. Kui tunned, et soovid nendel teemadel arutada, võta julgesti ühendust.SISEKOOLITUSED


MEESKONNAKOOLITUSED


“MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE”

Meeskonna ühtsustunnet suurendav koolitus, mille eesmärgiks on barjääre meeskonnaliikmetevahel vähendada ning avatust ja usaldust meeskonnas kasvatada, tekitades töötajates rohkem huvi ja valmisolekut meeskonna ühiste eesmärkide nimel pingutada.


“JUHTMEESKONNA TUGEVDAMINE”

Spetsiaalselt juhtmeeskonnale (juhtkonnale) disainitud meeskonnakoolitus, mille eesmärgiks on tugevdada ühtsustunnet ja vähendada “silostumise” märke juhtkonnas, aidata juhtidel rohkem keskenduda ühise eesmärgi (mitte ainult “minu valdkonna”) saavutamisele ning luua koostööst tulenevat sünergiat.


“MEESKOND MUUDATUSTE KESKMES”

Uuenduste ja muudatuste toimumise ajal meeskonna juhtimisele ning motiveerimisele

orienteeritud koolitus. Koolitus aitab 5 sammulise koostöömudeli abil meeskonnatunnet ja motivatsiooni säilitades muudatustest läbi minna ja uuendustele pühenduda.MOTIVATSIOONIKOOLITUSED


TÖÖRÕÕMU SISEMISED ALLIKAD”

Töötajates sisemist motivatsiooni suurendav koolitus, mis aitab oma tööd värskema pilguga näha, täiendavad motivaatorid palga kõrval üles leida ja seeläbi oma tööst rohkem rõõmu tunda.


“MÜÜGIMOTIVATSIOONI SUURENDAMINE”

Müügimeeskondadele suunatud motivatsioonikoolitus, mille eesmärgiks on müügispetsialistidel oma tööd värskema ja innustavama nurga alt näha ning seeläbi suurendada soovi oma müügitulemusi kasvatada. Koolitus keskendub eelkõige müügimõtteviiside kujundamisele, tootekeskselt müügilt kliendikesksele müügile üleminekule ning enesemotiveerimisele /-jõustamisele müügivaldkonnas.


SUURENDA VAIMSET PRODUKTIIVSUST

Tegutsemise tõhusust suurendav motivatsioonikoolitus, mille fookus on ärksameelsuse (kohaloleku) abil stressi ja läbipõlemise ennetamisel, sisemise tasakaalu loomisel ning negatiivsete emotsioonide, mõtete ja uskumustega paremini toimetulekul (eneseregulatsioon, enesekontroll).JUHTIMISKOOLITUSED


JUHTIMISKOOLITUS “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

Motiveerimisoskusi arendav koolitus, mis keskendub meeskonna eestvedamisele ja töötajate motiveerimisele eesmärgiga suurendada töörõõmu ning tööle pühendumist. Koolitusel osalejad omandavad praktiliselt rakendatava 5 sammulise tunnustavajuhtimise metoodika “KOHTUNIK”.


JUHTIMISKOOLITUS “MOTIVEERIV TAGASISIDE”

Tagasiside andmise ja küsimise oskusi arendav juhtimiskoolitus, mis aitab juhtidel kujundada oma meeskonnas tagasiside kultuuri. Tugev tagasiside kultuur meeskonnas on aluseks igapäevasele tagasisidestamisele ja 1:1 koostöövestluste ning arengu-/tulemusvestluste läbiviimisele.


JUHTIMISKOOLITUS “KOOSTÖÖVESTLUSTE KUNST”

Arenguvestluste, koostöövestluste, 1:1 vestluste ja tulemusvestluste

tõhusat planeerimist ja läbiviimist toetav koolitus. Koolitus pakub osalejatele teadmised ja praktilised tööriistad koostöövestluste pidamiseks viisil, et see töötajaid motiveeriks ja juhid seda ootaksid. AVALIKUD KOOLITUSED


JUHTIMISKOOLITUS “TUNNUSTAV JUHTIMINE”

Motiveerimisoskusi arendav koolitus, mis keskendub meeskonna eestvedamisele ja töötajate motiveerimisele eesmärgiga suurendada töörõõmu ning tööle pühendumist. Koolitusel osalejad omandavad praktiliselt rakendatava 5 sammulise tunnustava juhtimise metoodika “KOHTUNIK”


VIDEOKOOLITUSED