Toretto Koolitus

Toretto Koolitus
Lõuna- Eesti, Valga, Otepää, Tartu
372 527 1907
aile@toretto.ee

https://www.toretto.ee/koolitused
Facebook

Toretto OÜ poolt pakutavad E-KOOLITUSED (koolitused internetis, e-õppe keskonnas)

E-koolitus on kiire, mugav, ajaliselt sõltumatu võimalus täiendada oma teadmisi.


  • Kui koolitus ei vasta ootustele, maksame raha tagasi.
  • Kui test (eksam) ei õnnestu, võimalus tasuta uuesti teha.
  • Koolitus on tellitud ja töötaja lahkub ootamatult töölt, võimalik koolitusel osalejat muuta.
  • Ajalist piirangut koolituse läbimiseks ei ole
  • E-koolituse läbimine on aktsepteeritav (olenevalt koolitusest) Veterinaar- ja Toiduameti ja ka Tööinspektsiooni poolt.
  • Toretto OÜ on täiskasvanute täienduskoolitusasutus aastast 2012, EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) registreerimisnumber 173458.

 

Toiduhügieeni e-koolitus


Sihtrühm: toidukäitlemisettevõtte töötajad (toitlustusjuhid, kokad, nõudepesijad, müüjad sh laatadel, klienditeenindajad, laotöölised, toidukaupu veavad autojuhid jne.)


Hind 7€+km


Loe lisainfot koolituse kohta
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8-tunnine), e-õpe


Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

 

Hind 45€+km


Loe lisainfot koolituse kohta
Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid


Hind 79€+km


Loe lisainfot koolituse kohta

 


Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seadus (lühend - TäKS) nõuetele.

 

Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198

 

Väljastatud koolitusluba nr 7291HTM 05.03.2016

 

Väljastatud koolitusluba nr 6664HTM 14.06.2012

 

Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

 

 

ETTEVÕTTESISESED KOOLITUSED JA AVALIKUD KOOLITUSED/INFOPÄEVAD

 

Ettevõttesiseste koolituste eeliseks on ettevõtte töö spetsiifikale vastavate teemade põhjalikum käsitlemine.

 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe e-kursus 45.00 € 24/7 ligipääsuga veebiõpe Toretto Koolitus
Tellitav koolitus Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe e-kursus-Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019) 39.00 € 24/7 ligipääsuga veebiõpe Toretto Koolitus
Tellitav koolitus Toiduhügieeni baaskursus, e-koolitus 7.00 € 24/7 ligipääsuga veebiõpe Toretto Koolitus
Tellitav koolitus Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 ak.h), e-koolitus 79.00 € 24/7 ligipääsuga veebiõpe Toretto Koolitus
Tellitav koolitus Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 ak.h), e-koolitus 45.00 € 24/7 ligipääsuga veebiõpe Toretto Koolitus