ALR Arengukeskus MTÜ

ALR Arengukeskus MTÜ
Väike -Ameerika 8, Tallinn, 10129
+372 5551 1841; +372 5669 0105
info@alr.ee

https://alr.ee/
Facebook

Koolituskeskuse tähtsaimaks missiooniks on pakkuda kvaliteetset ja resultatiivset koolitust, mis on eelduseks edukaks töölerakendumiseks nii ärisektoris kui riiklikus sektoris (koolid, lasteaiad, linnavalitsused jt)


Põhitegevus on seminaride ja koolituste organiseerimine.


Koolituskeskuse põhieesmärgid on :


Läbi viia koolitusi erinevates valdkondades. Siduda teooria praktikaga

 

  • Viia läbi täiskasvanutele täienduskoolitusi
  • Koolituste kaudu tuua välja õppurite sisemine potentsiaal (oskus realiseerida oma võimeid, suutlikkus võtta vastu iseseisvalt otsuseid)
  • Aidata kaasa noorte ja täiskasvanute arengule, juhendada neid ja julgustada tegutsema erinevates valdkondades.


Koolituskeskuse õppejõududeks on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused selleks, et läbi viia koolitusi kõrgel tasemel. Paljud õppejõud on teoreetikud-praktikud. Nad töötavad erialal, mida nad õpetavad ja oskavad hästi siduda teooria praktikaga. Koolituskeskusel on eelnev kogemus noorte ettevalmistamisel tööturule suundumiseks.

ALR Arengukeskus MTÜ on osalenud rahvusvahelises projektis

Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“

2013-2015.a. „Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil“

Projektis osales 161 noort vanuses 16-24 aastat. Noored said projektis psühholoogilist ja karjäärinõustamist. Projekti raames läbisid tööpraktika erinevate tööandjate juures. Projektis õpitu ja kogetu andis noortele julgust ning enesekindlsut.

Projektis osalemise tulemusena rakendus tööle 110 noort. Projekti lõppeesmärgist täidetud (%): 107,3% Projekti lõppeesmärgi täitmine oli positiivne.

Alates 2018 a. on ALR Arengukeskus MTÜ Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Paljud meie kliendid leiavad peale koolitust endale töö mis on seotud õpitud erialaga. Näiteks: audiitori abina, raamatupidajana, raamatupidaja abina, ettevõtjana, disainerina, juhiabina. Me hoolime oma klientidest ja peame sidet nendega. Mõned meie kliendid läbivad mitu koolitust. Me arendame pidevalt oma tegevust ja püüame pakkuda parimaid õppimisvõimalusi. Sealjuures arvestame ka tööturu nõudmistega.

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

2020a. “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Innove projektis Sakala Eragümnaasiumiga partneri rollis läbi viidud koolitused:

Koolitus “Aktsepteerimine ja kultuuri loomine”

Koolitus “Eetika ja Kultuur läbi väärtuste”

ALR Arengukeskuse tegevused projektis olid: Õppekava/programmi koostamine, organisatsiooni analüüs, süvenemine kooliellu, koolituse organiseerimine ja läbiviimine. Õppeväljundite realiseerimine läks positiivselt vastavalt projektis ettenähtud tegevuste kavale.


KURSUSED JA SEMINARID

 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
04.04.2023 - 28.09.2023 Eluruumide kujundamise disainer 2,450.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
04.04.2023 - 28.09.2023 Eluruumide kujundamise disainer 2,450.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
05.04.2023 - 12.07.2023 AutoCADi intensiivkursus 1,950.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
18.04.2023 - 29.09.2023 AutoCAD kursus 1,950.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
20.04.2023 - 31.08.2023 Hooldustöötaja koolitus 2,500.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
21.04.2023 - 27.05.2023 Kõnetehnika ja Kõnekunst 243.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
25.04.2023 - 12.10.2023 Eluruumide kujundamise disainer 2,450.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
28.04.2023 - 30.06.2023 Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele. vene keeles 680.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ
03.05.2023 - 12.07.2023 Raamatupidaja. Moodul 1. Raamatupidamisarvestuse alused. Moodul 2. Maksustamine. Seadusandlus. 1,680.00 € Tallinn ALR Arengukeskus MTÜ