Arsise Kellade Kool Tartus

Arsise Kellade Kool Tartus
Kastani 42, Tartu
+372 53 976 527
tartu@arsis.ee

http://arsis.ee/
Facebook

Arsise Kellade Kooli meeskond on värvikas ja kirev, mille seob terviklikuks ühine muusikaarmastus. Meis kõigis on sees muusikapisik, millega soovime õpilasigi nakatada. Kelladekool on meile tore eneseteostamise paik. Oleme sõbralik ja abivalmis kollektiiv, kelle ühised töörõõmud ja -mured on meid sidunud nii, et heameelega kohtume vabal ajalgi.


Uute õpilaste vastuvõtt toimub kevadeti ja sügiseti. Vajalik eelnev registreerimine telefonitsi +372 53 976 527 või meilitsi (tartu@arsis.ee).


Kelladekooli programmis on 3 õppeainet:


  • Kellade ansamblimäng
  • solfedžo
  • klaver


Eelkooliealised (vanuses 5-6 a) saavad osaleda eelkursusel.


Täiskasvanutele aga korraldatakse kellamängukursusi.


Suviti toimuvad linnalaagrid.Samuti korraldame meeskonnakoolitusi, vaata lisa siit: https://arsis.ee/tootuba-meeskonnale/
UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT

Ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori liituma kelladekooli põhiprogrammiga, kus saab õppida kellade ansamblimängu, klaverit ja solfedžot!


Vastuvõtule tulekuks palume end registreerida:

Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee


Tartus 5397 6527 / tartu@arsis.ee
Vastuvõtul toimub vestlus lapsega, tehakse rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust käsikelladega. Soovituslik on ette valmistada mõni vabalt valitud laul!

Kui kellademäng arendab laste koostöö- ja kuulamisoskust, siis huvihariduslik õpe laiemalt toetab noorte arengu- ning kujunemisprotsessi. Lapsed ja noored, kes tegelevad oma meelishuvidega ja on kaasatud sarnaste huvidega gruppi, on empaatiavõimelisemad ning oskavad väärtustada ja panustada Eesti kultuuri. Vähem tähtis pole seegi, et lisaks muusikalistele teadmistele ja oskustele, saab Arsise kellade koolist kaasa mõttekaaslased ning sõbrad kogu eluks!

 

Koolitusi ei leitud

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte