ETEL koolituskeskus

ETEL koolituskeskus
Endla 16, Tallinn, 10142
+372 6 641 642; +372 5647 6055
koolitus@etel.ee

https://www.etel.ee/spetsialistile
Facebook

Eesti Turvaettevõtete Liit (edaspidi ETEL) on loodud juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes. 2017. aastal loodud ETEL koolituskeskus (tegevusluba nr 1.1-3/18/21) annab turvavaldkonna töötajatele ja samuti kõigile teistele huvilistele võimaluse enda professionaalseks arendamiseks. ETEL koolituskeskuses pakutakse põhi- ja täiendõpet nii turvatöötajatele ja turvajuhtidele, kui ka erinevatel tasemetel tehnikutele ja tehniliste süsteemide projekteerijatele. Meie koolitajad omavad pikaajalist kogemust turvateenistuse ja turvasüsteemide valdkonnas ning on oma ala tõelised eksperdid. Lisaks koolitamisele osalevad nad kutsetaotlejate eksamineerimisel ja panustavad Eesti standardimisesse.

 

Lisaks turvaettevõtetele meie klientide hulka kuuluvad: Riigi Kinnisvara AS, Päästeamet, If P&C Insurance, MTÜ Selts Eesti Vetelpääse, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna Linnatranspordi AS, Merko Ehitus Eesti AS, Ida-Viru Keskhaigla SA, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Eesti Energia, AS Tallinna Lennujaam.


OÜ ETEL koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
20.10.2021 TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 121.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
21.10.2021 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 / TURVAJUHT, TASE 5 50.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
27.10.2021 TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 / TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 98.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
02.11.2021 E-ÕPPEKURSUS TURVATÖÖTAJA, TASE 3 KUTSEEKSAMIKS VALMISTUMISEKS (ENNE 2004 TURVATÖÖTAJA KVALIFIKATSIOONI SAANUTELE) 95.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
03.11.2021 - 10.11.2021 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE 270.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
08.11.2021 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 VALITAVA KOMPETENTSI TÄIENDÕPE IT-VAHENDITE KASUTAMINE TURVATÖÖS 85.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
09.11.2021 TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 / TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 280.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
10.11.2021 TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 135.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
11.11.2021 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 50.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
17.11.2021 TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 121.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
18.11.2021 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 / TURVAJUHT, TASE 5 50.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
24.11.2021 TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 / TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 98.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
08.12.2021 - 15.12.2021 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE 270.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
08.12.2021 TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 / TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 135.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
15.12.2021 TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 / TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 98.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus