Holistika Instituut

Holistika Instituut
Endla 15, IV korrus, 10122, Tallinn
+372 637 2777
info@holistika.ee

https://holistika.ee/
Facebook

www.instagram.com/holistika_instituut


Holistika Instituut on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis tegeleb holistilise maailmanägemuse tutvustamise ja holistilise regressiooniteraapia arendamisega. Pakume kaheastmelist rahvusvaheliselt tunnustatud enesearengu, tervise ja heaolu valdkonda kuuluvat õpet inimestele, kes soovivad oma tegelikku potentsiaali avastada ja ellu rakendada. Koolitused toimuvad nii eesti- kui vene keeles.


KOOLITUSE ESIMENE ASTE „HOLISTILINE TREENING“

Esimene aste kestab 14 kuud ning on suunatud inimestele, kes tahavad parandada oma elukvaliteeti, osata paremini suhelda nii tööl kui eraelus ning erinevate väljakutsetega edukalt hakkama saada. Koolitusel omandatut saavad oma kutsetöös kasutada kõik õppijad, eriti aga need, kelle töö nõuab inimestega suhtlemist. Holistiline treening aitab paremini mõista iseennast ja leida oma kohta maailmas.

Holistilise treeningu lõppedes on õppija omandanud üldised eluks vajalikud kompetentsid: suhtlemisoskused, vestluse juhtimise oskused, tegevuse eesmärgistamine, loovus ülesannete lahendamisel, muutustega kohanemine, pingetaluvus keerulistes olukordades, oskus saavutada ja hoida vaimset, emotsionaalset ja füüsilist tasakaalu. Esimeses astmes saab õppija arendada täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnas terapeudina töötamiseks vajalikke isikuomadusi.


Põhjalik ülevaade õppekavast ja sisseastumise info:

https://holistika.ee/koolitused/1-aste-holistiline-treening/KOOLITUSE TEINE ASTE „HOLISTILINE REGRESSIOONITERAAPIA“

Teine aste on kolm aastat kestev terapeudiväljaõpe, millega saavad jätkata need, kellel koolituse esimene aste on lõpetatud. Siin omandatakse holistilise regressiooni terapeudi tööks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Koolitus kuulub Ülemaailmse Regressiooniteraapia Assotsiatsiooni (Earth Association for Regression Therapy EARTh) poolt tunnustatud koolitusprogrammide hulka.


Holistilise regressiooniteraapia koolituse lõpetaja on omandanud täiend- ja alternatiivmeditsiini tippspetsialistile vajalikud kompetentsid. Koolituse lõpueksam on ühtlasi ka kutseeksam ning eksami sooritanu saab tase 6 holistilise regressiooni terapeudi kutse (https://tamnoukoda.ee/tam-kutsekoda/holistiline-regressiooniteraapia/).


Põhjalik ülevaade õppekavast ja sisseastumise info:

https://holistika.ee/koolitused/2-aste-holistiline-regressiooniteraapia/MISSIOON

Meie missioon on olla inimestele teenäitajaks ja toeks enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne.VISIOON

Meie visioon on inimene, kes mõtleb selgelt ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi ja valikuid, mis teevad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.MAAILMAVAADE

Kaheastmelise koolituse „Holistiline treening ja regressiooniteraapia“ teoreetiliseks baasiks on kolm valdkonda:

  • Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku. Lähtutakse kvantfüüsikale põhinevast maailmanägemusest, kus kesksel kohal on teadvuse mõiste, inimesele lähenetakse süsteemselt ning inimese elu ja toimimise mõistmisel on abiks transpersonaalne psühholoogia, holistlik õpetus inimese energeetikast, meta-tervise kontseptsioonid ja südame matemaatika (Institute of HeartMath Research Center) uurimistulemused.
  • Positiivne psühholoogia – see on 21. sajandi särav täht psühholoogiamaailmas, mis keskendub „optimaalse elu“ kontseptsioonile. Töötatakse välja praktikaid, mis aitavad inimestel õnnelikult elada ja keskendutakse ka sellele, kuidas sotsiaalsed süsteemid ja institutsioonid saaksid oma tegevusega inimeste heaolu toetada. Tulipunkt on liikunud inimeste vaimsete häirete diagnoosimiselt ja kannatuste leevendamiselt kõige selle uurimisele, mis muudab elu rahuldust pakkuvaks.
  • Salutoloogia – see on teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla ja jääda terveks. Fookus on haiguste ennetamisel ning aina olulisem on inimese enda vastutus oma tervise ja heaolu eest. Iga inimene on iseenda tervendaja, kelle tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb oma mõtteviiside, eluhoiakute ja tegevuse muutmise tulemusena. Suur vajadus on spetsialistide järele, kes oskavad inimesi toetada selliste vajalike muutuste läbiviimisel juba enne haiguste tekkimist, tehes lisaks eluviisile muutusi ka isiksuse tasandil. Holistilise regressiooni terapeudid just sellist abi pakuvadki.


KOOLITAJAD

Instituudi koolitusi viivad läbi peamiselt eesti holistilise regressiooni terapeudid ning koolitajad, koostööd teeme ka teiste eluvaldkondade spetsialistidega. Meie koolitusprogrammis on läbi aastate osalenud mitmeid külalisõppejõude ka välisriikidest – Taanist, Soomest ja Venemaalt. Koolitajate info: https://holistika.ee/koolitused/opetajad/AJALUGU LÜHIDALT

Holistika Instituudi asutas 1998. aastal psühholoogiamagister Marina Paula Eberth, kes elas tol ajal Kopenhaagenis. Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut Marina Paula Eberth on instituudi juhataja tänaseni.


Algusaegadel korraldati transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluvaid koolitusi, kursusi ja loenguid Taanis. Alates 2006. aastast toimuvad koolitused Eestis ja eesti keeles. Praeguseks on holistilise treeningu lõpetanud ligi 60 gruppi kokku rohkem kui tuhande inimesega. 2017. aastal avasime holistilise treeningu esimese venekeelse grupi.


Terapeudiõppe on tänaseks läbinud üle 160 spetsialisti, kes tegutsevad aktiivselt terapeutidena erapraksises või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös. 2022. aasta kevadel lõpetas juba ka esimene vene õppekeelega holistilise regressiooni terapeutide lend.EDUKAS EESTI ETTEVÕTE

Selle tiitli on Holistika Instituut mitmel korral saanud Krediidiinfo AS-ilt. AA klassi kuuluvad reitingud räägivad ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Juba seitse aastat oleme olnud ära märgitud Äripäeva koolitusfirmade TOP–is ja 2015. aastal olime koolitusettevõtete edetabelis 8. kohal. Kolmel aastal järjest – 2019, 2020 ja 2021 – on meid tunnustatud auväärse märgiga “Äripäeva TOP ettevõte”. Bisnode Estonia AS on meid mitu korda paigutanud krediidireitingu kõrgeimasse AAA® klassi. Sellise reitingu on saavutanud ainult 3,8% kõigist Eesti ettevõtetest.SISSEASTUMINE

Koolitus on avatud kõigile soovijatele, kellel on omandatud keskharidus ja kelle vanus on vähemalt 18 aastat. Kui soovid asuda õppima, siis:

Pühenda üks aasta iseendale ja saa enda parimaks väljaandeks!
Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
08.05.2024 - 10.05.2024 ÜKS ÜHELE sessioonid Chris Griscomiga 0.00 € Tallinn Holistika Instituut
09.05.2024 - 08.05.2024 Holistika Instituudi holistilise treeningu tutvustus veebis 0.00 € Veebipõhine Holistika Instituut
09.05.2024 - 10.05.2024 ÜKS ÜHELE sessioonid Chris Griscomiga 0.00 € Tallinn Holistika Instituut
09.05.2024 Chris Griscom Eestis 80.00 € Tallinn Holistika Instituut
10.05.2024 - 10.05.2024 ÜKS ÜHELE sessioonid Chris Griscomiga 0.00 € Tallinn Holistika Instituut
19.05.2024 META EFT 1. astme sertifikaadikoolitus 170.00 € Tallinn Holistika Instituut
06.06.2024 1. aste: Holistiline treening 3,190.00 € Tallinn Holistika Instituut