Holistika Instituut

Holistika Instituut
Endla 15, IV korrus, 10122, Tallinn
+372 637 2777
info@holistika.ee

https://holistika.ee/
Facebook

Holistika Instituut on täiskasvanute täienduskoolitusasutus. Me pakume tervise ja heaolu valdkonda kuuluvaid koolitusi ning tegeleme holistilise maailmanägemuse tutvustamise ja holistilise regressiooniteraapia arendamisega. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.


Meie missiooniks on olla inimestele teenäitajaks ja toeks enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne.


Meie visiooniks on inimene, kes mõtleb selgelt ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi/valikuid, mis teevad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.


Edukas Eesti Ettevõte – sellise tiitli on Holistika Instituut mitmel korral saanud Krediidiinfo AS-ilt. AA klassi kuuluvad reitingud räägivad ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Bisnode Estonia AS on meid mitu korda paigutanud krediidireitingu kõrgeimasse AAA® klassi. Sellise reitingu on saavutanud ainult 3,8% kõigist Eesti ettevõtetest. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is olime 2015. aasta edetabelis 8. kohal ja aastatel 2019 ja 2020 anti meile auväärne märk “Äripäeva TOP ettevõte”.


Instituudi asutas 1998. aastal Kopenhaagenis psühholoogiamagister, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut Marina Paula Eberth, kes on instituudi juhatajaks ka täna. Instituudis on läbi viidud transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluvaid koolitusi, kursusi ja loenguid algul Taanis ja 2006.aastast alates peamiselt Eestis. Instituudi nimeks oli Holistilise Teraapia Instituut kuni aastani 2014. Loe instituudi ajaloost pikemalt meie mahukas artiklitekogus.Koolituse esimene aste, aasta kestev enesearengu koolitus “Holistiline treening”, on saanud väga populaarseks. Kuna soovijaid on palju, siis viimasel kahel aastal oleme avanud koguni 6 uut gruppi aastas. Meie tegevusaastate jooksul on holistilises treeningus osalenud kokku 872 inimest. Osa holistilise treeningu lõpetanuist jätkab õpinguid koolituse teises astmes “Holistiline regressiooniteraapia”.


2016. aasta algul alustasime ettevalmistusi, et avada venekeelne koolitussuund. Samal aastal sai valmis meie kodulehe venekeelne osa. Oleme rõõmsad selle üle, et Tania Haasma poolt juhendatud kolm venekeelset gruppi on holistilise treeningu juba lõpetanud.


Esimene regressiooniterapeutide koolitus Eestis algas 2003. aastal ja esimene lend sai oma tunnistused 2006. aasta suvel. Viieteiskümnest tolleaegsest lõpetajast seitse töötab ka täna terapeudina, olles pea viieteistkümne tööaasta jooksul kogunud soliidse kogemustepagasi. Teine ja kolmas lend terapeute lõpetasid vastavalt 2010. ja 2012. aastal. Meie neljas lend 2014. a oli tähelepanuväärne, nemad said korraga 2 tunnistust, sest nad lõpetasid instituudi koos kutseeksami sooritamisega. Kutsetunnistus annab kvalifikatsiooni “holistilise regressiooni terapeut”, mis kuulub elukutsete klassifikatsioonis täiendmeditsiini ja loodusravi alla. 2020. aasta lõpus õnnitlesime juba kümnenda lennu lõpetajaid. Terapeudiväljaõppe on läbinud 143 spetsialisti, kes tegutsevad aktiivselt terapeutidena erapraksises või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös.


Instituudi koolitusi, kursusi ja töötubasid viivad läbi põhiliselt Eesti holistilise regressiooni terapeudid, koolitajad, arstid ja psühholoogid, kuid me teeme koostööd ka külalisõppejõududega Taanist, Soomest ja Venemaalt.


Ühtekokku õpib Holistika Instituudis hetkel üle 200 inimese.


Seisuga 17. veebruar 2021 on koolituse esimese astme “Holistiline treening” läbinud 872 inimest.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
11.01.2022 Holistilise treeningu tutvustusõhtu ONLINE 0.00 € Veebipõhine Holistika Instituut
29.01.2022 - 04.12.2022 Meditatsiooni õpetaja väljaõpe 0.00 € Tallinn Holistika Instituut
12.02.2022 - 13.02.2022 Enesehinnang – sinu elu vundament 150.00 € Tallinn Holistika Instituut