IT Talent OÜ

IT Talent OÜ
Veerenni tn 36a/2-4, Tallinn
+372 50 606 27
info@ittalent.ee

https://ittalent.ee/
Facebook

"Õpi ja jaga" on IT Talendi meeskonna jaoks üks olulisemaid põhiväärtusi. Järgides oma missiooni "aidata inimestel ja ettevõtetel kasvada", jätkame kestvalt ka enda õppimise protsessi ja professionaalset kasvu.


Seame enda individuaalsetel õpperadadel pidevalt eesmärke, jagame iganädalaselt esmaspäevastel koosolekutel teadmisi, vaatame videokursusi, loeme uusimaid erialaseid raamatuid ja eriti armastame konverentsidel osaleda.


See kõik on aidanud meil luua märkimisväärse teadmistebaasi. Jagame neid teadmisi hea meelega ka teiega ja seda koos parimate tavade, lugude, juhtumite ja vigadega, millest oleme selle huvitava teekonna käigus õppinud.


Selgitame keerulisi asju lihtsal viisil, harjutame palju ja mängime mänge, et teadmisi veelgi paremini kinnistada.


IT Talent on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.Lisateave meie kohta:
ОБУЧЕНИЕ


"Учись и делись" - это одна из самых важных ключевых ценностей для команды IT Talent. Следуя нашей миссии "помогать людям и компаниям расти", мы всегда продолжаем учиться и расти профессионально сами.


Мы постоянно ставим цели для наших индивидуальных планов обучения, делимся знаниями внутри коллектива на наших еженедельных обучающих семинарах по понедельникам, смотрим видеокурсы, читаем последние профессиональные книги и особенно любим посещать конференции.


Это помогло нам создать замечательную базу знаний. Мы будем рады поделиться знаниями с вами, посвятим вас в лучшие методы работы, поделимся историями и кейсами из своей многолетней практики, признаемся в совершенных нами ошибках и расскажем, чему они нас научили. Мы объясним сложные вещи простым способом, будем делать практические задания и играть в игры, чтобы материал запомнился еще лучше.


IT Talent является партнером по сотрудничеству Кассы по безработице в рамках карты обучения.Подробнее о нас:
OUR COURSES


"Learn and share" is one of the most important core values for IT Talent team. Following our mission "to help people and companies grow", we have always keep learning and growing professionally ourselves.


We constantly set goals for our individual learning paths, share knowledge at our weekly Monday "knowledge sharing" meetings, watch video courses, read the latest professional books and especially love attending conferences.


This has helped us to build a remarkable knowledge base. We will be happy to share it with you alongside with the best practices, stories, cases we have had and the mistakes we have learnt from along the way. We will explain complicated things in an easy way, practice a lot and play games to make it stick.


IT Talent is a training card cooperation partner of the Unemployment Insurance Fund.Here is more about our:


Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
27.01.2022 - 22.02.2022 Современный рекрутмент II часть. Продуктивность и автоматизация 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
27.01.2022 - 22.02.2022 Modern Recruitment. Part II. Advanced Course. Productivity and automation 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.01.2022 - 21.02.2022 Kaasaegne värbamine. I osa. Praktiline kursus 1,200.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.01.2022 - 28.03.2022 IT Värbaja. Praktiline kursus 2,300.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.01.2022 - 07.02.2022 Техническая компетентность. Практический курс для рекрутеров 1,200.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.01.2022 - 28.03.2022 IT Рекрутер. Практический курс 2,300.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.01.2022 - 21.02.2022 Современный рекрутмент I часть. Практический курс 1,200.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.01.2022 - 21.02.2022 Modern Recruitment. Part I. Practical Course 1,200.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
04.03.2022 - 28.05.2022 Tehniline pädevus. Praktiline kursus värbajatele. (Inglise keeles) 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
04.03.2022 - 28.03.2022 Technical competence. Practical Course for Recruiters 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.03.2022 - 30.05.2022 IT Рекрутер. Практический курс 2,300.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.03.2022 - 22.04.2022 Kaasaegne värbamine. I osa. Praktiline kursus 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.03.2022 - 30.05.2022 IT Värbaja. Praktiline kursus 2,300.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.03.2022 - 30.05.2022 Техническая компетентность. Практический курс для рекрутеров 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ
28.03.2022 - 22.04.2022 Современный рекрутмент I часть. Практический курс 1,500.00 € Veebipõhine IT Talent OÜ