Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused

Sander Karu finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Staadioni 38, 51008, Tartu
50 43 202
rafiko@rafiko.ee

https://www.finantskoolitused.ee/
Facebook

Visioonist praktiliste lahendusteni.


VIIME LÄBI AVALIKKE KOOLITUSI, SISEKOOLITUSI JA KONSULTATSIOONEAVALIKUD KOOLITUSED


SISEKOOLITUSED:


- Finants- ja raamatupidamise koolitused

- Strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine

- Õnnelik ja tulemuslik meeskond

 

...ja teatage oma vajadustest, et koostada koostöös koolitusprogramm Teie soovidest lähtuvalt. Kliendi soovil kaasatakse programmi läbiviimisse ka teisi tippkoolitajaid ja praktikuid.


Küsimuste korral saatke meile e-mail: rafiko@rafiko.ee

või helistage tel. 5043202, 5533911

 

KONSULTATSIOON JA MENTORLUS


KONSULTATSIOONID


Konsultatsioonitegevuse tulemusena on kliendid saanud väiksema ajakuluga vastused oma spetsiifilistele küsimustele ja lahendused praktilistele probleemidele.

Sageli on kliendid kasutanud konsultatsioone üksikute „tühikute“ täitmiseks oma teadmiste puzzles ning enda teadmiste ja oskuste kiireks vastavusse viimiseks uute tööülesannete täitmiseks vajalike nõuetega (näiteks tippjuhiks edutatud mittefinantsvaldkonna spetsialistil on vaja kiiresti saada ülevaade finantsvaldkonna võtmeküsimustest, millele keskenduda oma töös).


Tihti kasutan grupikonsultatsioone, milles käigus osalejad väikestes gruppides arutavad läbi probleemsed juhtimissituatsioonid ja ühiselt leitakse võimalikud parimad lahendused .

 

Näiteks on olnud probleemsed küsimused seotud:


1. erinevate alternatiivsete strateegiate valikuga,

2. konfliktidega omanike ja juhtide vahel,

3. eri nägemustega juhtide ja raamatupidajate vahel,

4. optimaalse tööjaotuse ja vastutusega finants- ja mittefinantstöötajate vahel,

5. probleemidega seoses IT lahenduste väljatöötamise ja juurutamisega,

6. valikutega erinevate alternatiivsete otsuste vahel,

7. hinnangutega erinevatele eeskirjadele (näiteks raamatupidamise sise-eeskirjadele, eelarvejuhenditele, ametikirjeldustele, aruandlusele) ja

8. praktilistele valikutele (näiteks kui palju ja milliseid kuluobjekte valida?, kui detailselt kulusid liigitada, kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust, milliseid kulukäitureid kasutada jne)Kuigi igapäevaselt võetakse vastu palju erinevaid (juhtimis)otsuseid, on inimlik, et teatud hetkel on ka kõige kindlamad inimesed (sh juhid) tundnud ennast ebakindlalt: kas otsus on õige või ei ole? Sellistes olukordades on klientidel olnud abi mentorlusest, mille käigus oleme läbi arutanud ja leidnud lahendusi situatsioonidele, milles “juht on üksi”.

Lennukad ideed, tavapäratud lahendused, töötajate massidele ebameeldivad ja avalikkusele ebapopulaarsed otsused - need on vaid osa teemadest, mida oleme klientidega neutraalselt ja eelarvamustevabalt arutanud ja võimalikke tugevaid ja nõrku külgi ning võimalusi ja ohte välja toonud.


Küsimused ja ettepanekud teretulnud:

tel. 5043202, 5533911

e-post: rafiko@rafiko.ee

 

Sander Karu raamatute müük otse Rafiko Kirjastusest kliki siia


International University Audentes TSEBA 2008 aasta parim raamat:

Sander Karu „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkuse suunatud organisatsioonis” (Rafiko, 2008) kliki siia.Saa teada kes on Sander Karu: kliki siia

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
13.12.2021 - 16.12.2021 Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht Tartu võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 1,494.00 € Tartu Sander Karu finan...
15.12.2021 - 16.12.2021 Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile Tartu õimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 828.00 € Tartu Sander Karu finan...
15.12.2021 - 16.12.2021 Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. II osa Tartu 894.00 € Tartu Sander Karu finan...
26.01.2022 - 27.01.2022 Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 894.00 € Tallinn Sander Karu finan...
31.01.2022 - 01.02.2022 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 954.00 € Tallinn Sander Karu finan...
31.01.2022 - 02.02.2022 Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 1,198.00 € Tallinn Sander Karu finan...
07.02.2022 - 10.02.2022 Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 1,494.00 € Tallinn Sander Karu finan...
07.02.2022 - 08.02.2022 Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 828.00 € Tallinn Sander Karu finan...
07.02.2022 - 10.02.2022 Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. II osa Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 894.00 € Tallinn Sander Karu finan...
01.03.2022 - 02.03.2022 Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 894.00 € Tallinn Sander Karu finan...
01.03.2022 Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 492.00 € Tallinn Sander Karu finan...
15.03.2022 - 16.03.2022 Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tallinn NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 894.00 € Tallinn Sander Karu finan...
15.03.2022 - 17.03.2022 Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 1,198.00 € Tallinn Sander Karu finan...
05.04.2022 - 06.04.2022 Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 894.00 € Tallinn Sander Karu finan...
05.04.2022 - 06.04.2022 Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus Tallinn - NB! Võimalik osaleda ka VEEBIKOOLITUSEL ZOOMIS 1,198.00 € Tallinn Sander Karu finan...