Innowise OÜ

Innowise OÜ
Koolitused toimuvad Tartus ja Tallinnas
+372 55 541 081
info@innowise.ee

https://innowise.ee/
Facebook

Avatud koolitused

Praktilised oskuste omandamisele suunatud kursused inimeste ja organisatsioonide arengu toetamiseks. Ava koolituskalender.


Tellitavad sisekoolitused

Kliendi vajadusest lähtuv andragoogika printsiipidel põhinev koolituse disain; personaalne tugi ja nõustamine koolituste ja arenguprogrammide väljatöötamisel; praktilise kogemuse ja koolitaja kvalifikatsiooniga koolitajad; vajaduspõhine kontaktõpe, digiõpe või põimõpe. Vaata koolituspakkumiste infot.


Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus

Koolitaja õppimise ja arengu koht. Meie missiooniks on toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut, luua kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi koolitajatele ning edendada täiskasvanute koolituse kvaliteeti. Vaata õppimisvõimalusi.


Teenused ja konsultatsioon

Personaalne nõustamine ja konsulteerimine inimeste ja organisatsioonide arendamise, koolituste, koolitusasutuste ja koolitussüsteemide väljatöötamise, e-õppe ja õppimist toetavate digivahendite kasutamisel. Lisaks õppedisaineri teenus ja veebiseminari tehniline tugi. Tutvu teenustega.

 

 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
17.08.2022 KODUSED KATSED KEEMIAS 150.00 € Tallinn Innowise OÜ
18.08.2022 AKTIIVÕPPEMEETODID 150.00 € Tallinn Innowise OÜ
19.08.2022 JUHENDAMISOSKUSTE ARENDAMINE TÖÖKOHAL 150.00 € Tallinn Innowise OÜ
14.09.2022 - 08.03.2023 KARJÄÄRINÕUSTAJA VÄLJAÕPE 1,750.00 € Tallinn Innowise OÜ
15.09.2022 - 27.01.2023 TÄISKASVANUTE KOOLITAJA VÄLJAÕPE 2,080.00 € Tallinn Innowise OÜ
16.09.2022 ERIVAJADUSTE JA TOIMETULEKURASKUSTEGA ARVESTAMINE TÄISKASVANUTE NÕUSTAMISEL 80.00 € Tallinn Innowise OÜ
20.09.2022 - 06.12.2022 KOOLITAJA DIGIOSKUSTE ARENGUPROGRAMM 1,400.00 € Tallinn Innowise OÜ
05.10.2022 TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE 150.00 € Tallinn Innowise OÜ
03.11.2022 - 04.11.2022 JUHENDAMISOSKUSTE ARENDAMINE TÖÖKOHAL 290.00 € Tallinn Innowise OÜ
10.11.2022 VEEBISEMINAR - VAJADUSEST TEOSTUSENI 80.00 € Veebipõhine Innowise OÜ
17.11.2022 VEEBIKOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE 80.00 € Veebipõhine Innowise OÜ
13.12.2022 - 14.12.2022 ÕPPEMATERJALIDE LOOMINE DIGIVAHENDITEGA 290.00 € Tallinn Innowise OÜ