Juunika Koolitus

Juunika Koolitus
Riia 35, II korrus, 50410, Tartu
(+372) 744 9600
koolitus@juunika.ee

https://juunika.ee
Facebook

Juunika Koolitus on tegutsenud edukalt üle 20 aasta. Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Juunika Koolitus pakub juhtimis- ja arengu-, ohutus- ja ametikoolitusi regulaarselt kõigis Eesti maakondades.


SISEKOOLITUSED

Pakume Teie asutusele tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi, spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.Kui tunnete huvi mõne eelpool nimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku teemat, siis palun võtke meiega ühendust koolitus@juunika.ee. Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, soovidele ja koostame hinnapakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Juhi eneseareng ja motivatsioon TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Hajusmeeskonnatöö. Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal? TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Enesemotivatsioon ja toimetulek tööstressiga TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Ajajuhtimine ja prioriteedid TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Töötamine rõõmu ja südamega TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Suhtlemine laste ja lastevanematega TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Projektõpe TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Õppimist toetav hindamine TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Õpetaja abi roll, head suhted ja koostöö TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Liikumine ja tervislik eluviis TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Kommunikatsioon ja koostöö õpetaja ning lapsevanema vahel TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Eesti keele õppimine läbi põnevate õppevahendite õuesõppes (vene keeles) TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Distantsõppe kogemused haridusasutustes ja meeskonnatöö kaugtööl TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Autismispektri häirega laps haridusasutuses TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus
Tellitav koolitus Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias TELLI SISEKOOLITUSENA 0.00 € Kokkuleppel Juunika Koolitus